Затвор Варна   

Варненският затвор се намира в Североизточна България на територията на най-големия град по Българското Черноморие. Построен е през 1928-1929г., на около километър от тогавашните крайни квартали на града.

Средствата (по тогавашен курс - 15 милиона лева) са осигурени от „Фонд за подобряване на затворното дело в България”. Проекта е реализиран от чешката фирма „Пител Браузеветер” след спечелен конкурс и представлява четирикрилна триетажна, модерна за времето си сграда по италиански проект, немска технология и е обградена с високи тухлени стени на четирите им края с кули за охрана.

След разрастването на Варна в западна посока, затворът вече се намира недалеч от географския център на града.

По налични данни сградата е претърпявала сериозни ремонти на два пъти – в далечните 50-те и 70-те години на XX век.

Отчитайки, международната и вътрешно-политическа конюнктура, професионалното ръководство на ГД“ИН“ насочи вниманието си към три от най-проблемните затвори, един от които е Варненския.

Основният корпус не е бил обект на инвестиционни политики повече от 30 години. Преди извършения ремонт 2016-2017г. сградата, в жилищната си част разполагаше със 70 спални помещения.

Вследствие на инвестиционната политика и следвайки концепцията заложена в проекта, бяха изградени 102 помещения на трите етажа, от които 87 спални, 3 столови за хранене на групите със специални нужди, бани във всички коридори - общо 9 на брой, бръснарница и две наказателни килии.

Предвид повишената консумация на вода е изградено ново трасе за захранване с питейна вода от градския водопровод. Монтиран е и чисто нов водогреен котел за повишаване ефективността на отоплителната инсталация.

В зоната със засилен надзор и охрана, вратата на всяка килия е подменена с нова, изработена по изискванията на възложителя и снабдена с многофункционална брава с възможност за управление от централизирана система за сигурност.

Спалните помещения са снабдени с индивидуални паник бутони и система за комуникация между осъдения и постовия надзирател.

Във всяко спално помещение е изграден санитарен възел от около 2 кв.м. с настилка от гранитогрес и водоустойчива врата от алуминиеви профили. Монтирана е PVC прозоречна дограма. Подменена е сградната електрическа инсталация.

В корпуса на затвора има обособена стая за водене на групова работа с лишени от свобода, медицински център, приемно отделение, затворническа кухня, киносалон, училище, библиотека, мебелен и механичен цех и цех профили за сухо строителство.

Затворът Варна е затвор от закрит тип. В него изтърпяват наказание лишени от свобода от област Варна. Капацитетните възможности на корпуса, при спазване на изискванията на минималните стандарти зa 4 кв.м. площ на лишен от свобода са 262 осъдени.

 

 

 

Към териториалното поделение функционират две подразделения: затворнически общежития /ЗО/ от открит тип - ЗО „Варна” и ЗО „Разделна”.

ЗО „Варна” се намира в района на затвора. Проектирано и изградено през 1998г. с един вече нов облик - 33 двуместни спални помещения, всяко от които е оборудвано със санитарен възел. В затворническото общежитие има столова за хранене, библиотека, обособени зони за почивка в свободното време, клуб по интереси и други.

През 2014г. с помощта на ДП“ФЗД“ общежитието е изцяло реновирано.

Следвайки концепцията заложена в проекта, бяха изградени 72 унифицирани по квадратура спални помещения (около 18 кв.м.). Всяко помещение е боядисано в приятни, меки цветове за преодоляване на депресивни състояния и разполага със собствен санитарен възел.

Подменени са настилките, сградната електрическа инсталация, вътрешната и външната дограма.

Изцяло е обновена столовата за хранене и кухненското оборудване.

 

ЗО „Разделна” се намира на около 30 км от областния център. Общежитието е построено през 1981г. и разполага със столова за хранене, киносалон, училище, библиотека и закрита спортна зала. Изграден е и православен параклис.

През 2016г. с подкрепата на партньорите ни от кралство Норвегия, в рамките на проект „Ремонт и реконструкция на ЗО „Разделна“ и след реализацията му се подобриха условията на бит и живот на лишените от свобода в общежитието.

Преди ремонта, сградата разполагаше с 24 спални помещения с различни размери и в доста лошо експлоатационно състояние.

Следвайки концепцията заложена в проекта, бяха изградени 72 унифицирани по квадратура спални помещения (около 18 кв.м.). Всяко помещение е боядисано в приятни, меки цветове за преодоляване на депресивни състояния и разполага със собствен санитарен възел.

Подменени са настилките, сградната електрическа инсталация, вътрешната и външната дограма.

Изцяло е обновена столовата за хранене и кухненското оборудване.

В ЗО “Разделна“ са настанени осъдени от открит и закрит тип. В ЗО от открит тип изтърпяват наказание лишени от свобода от области Варна и Добрич.

Капацитетните възможности на затворническото общежитие, при спазване на изискванията на минималните стандарти зa 4 кв.м. площ на лишен от свобода са 262 осъдени.

Затворническата администрация е ангажирана с реализиране на дейности с лишените от свобода, за осмисляне на престоя им в затвора. Организират се културно-информационни, спортни и образователни дейности. Провеждат се професионални квалификационни курсове.

През 2011г. е открит филиал на училище „Аргира Жечкова“ към затвора гр. Сливен. Има сформирани паралелки в корпуса на затвора и в ЗО „Разделна“ за обучение от 1-ви до 4-ти клас.

С корекционна цел, значителен процент от лишените от свобода участват в спортни и културно-информационни мероприятия.

Провеждат се турнири по футбол, силов трибой, канадска борба, шах, табла, бридж, тенис на маса. От културно-информационните дейности широко са застъпени празнични музикални програми, концерти, театрални представления, видеопрожекции, беседи, конкурси, литературни четения и т.н.

В затвора се реализират голям спектър от специализирани индивидуални и групови програми. Сформирани са клубове по интереси – „Арт клуб” и „Спортен клуб – Бокс“.

За удовлетворяване на религиозните потребности се провеждат срещи с представители на различни вероизповедания. Има параклис, изграден с активното участие на лишени от свобода.

В трудови дейности са обхванати около 60% от лишените от свобода. Основни направления на трудовата ангажираност са отдаване на труд на фирми, мебелен и механичен цех, цех профили за сухо строителство, обслужваща и други дейности.

Големи стратегически обекти в област Варна са изградени или реконструирани с участието на лишени от свобода – Дворец на културата и спорта, пречиствателни станции „Тополи“ и „Златни пясъци“, рехабилитация на най-големите булеварди в града и съоръжения по автомагистрала „Хемус“.

Затвора Варна се ангажира с обществените събития в региона, за което получава благодарности от обществото в лицето на областния управител на Варненска област за активното си участие в ликвидиране на унищожителното природно бедствие в кв. „Аспарухово“.

 

За контакти:
9000 Варна кв. „Трошево”

ул. „Христо Смирненски” №19
тел.: 052/571 400
факс: 052/741 488
e-mail: zatvor.vn@gdin.bg

Началник на затвора:

Старши комисар Йордан Йорданов

Служби на ГДИН по разположение в България