Затвор София   

Софийският затвор е най стария и голям затвор в Република България. Строежът му е започнал в далечната 1903 г., по подобие на модерните западноевропейски затвори от началото на ХХ век, а официалното му откриване е през 1911 г.Общата жилищна площ е 3737 кв. м.

 

Към затвора са разкрити две затворнически общежития – ЗО „Казичане” и ЗО Кремиковци”, за настаняване на лишени от свобода съответно от открит и закрит тип.

 

На територията на затвора се намира Специализирана болница за активно лечение на лишени от свобода – СБАЛЛС, в която се лекуват лишени от свобода от цялата страна.

Дейността на затвора гр. София се осъществява от служители, структурирани по следния начин: сектор „Режим и надзорно-охранителна дейност”; сектор „Социалнта дейност и възпитателна работа”; сектор „Финанси, логистика и капиталови разходи” и СБАЛЛС, а от 2003 г. със Закона за изпълнение на наказанията е създадено Държавно предприятие”Фонд „Затворно дело” /ДПФЗД/, чиято дейност е свързана с механичен цех, цех „Слънчеви системи”, печатница, рибовъдно стопанство и наемане на лишени от свобода за обща работа от външни фирми. Най много лишените от свобода са ангажирани във външни търговски дружества и по малко на собствена производствена база.

В корпуса на затвора част от лишените от свобода  работят в обслужващата сфера, в механичен цех, цех „Зелена енергия” и в цех за изработка на алуминиева  и PVC дограма; извършва се работа на ишлеме на хартиени пликове и акцедентни материали.

По проект „Изграждане на зелен производствен цех”, изпълнен от ДП ФЗД по програма „Иновации за зелена индустрия-България”, в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. се изгради цех „Слънчеви системи”, за производство на слънчеви панели и бойлери. Обучение за работа в цеха са преминали 130 лишени от свобода. Държавното предприятие е регистрирало и търговска марка Sinox. Фабриката е оборудвана съгласно стандартите за опазване на околната среда, като производственият процес включва рециклиране и почти не отделя отпадъци.

След прекратяване на договорите с металургичния комбинат лишените от свобода в ЗО „Кремиковци” са с по ниско ниво на трудова ангажираност. Трудовата заетост е в цеха за хартиени пликове и в обслужващата сфера. Настанените в общежитието от открит тип „Казичане” работят предимно на външни работни обекти.

В затвора се настаняват лишени от свобода от София – град и София област и осъдени чужди граждани, които не са се установили на постоянно местоживеене в страната, както и задържани по реда на НПК лица.

Общия капацитет жилищна площ на затвора гр. София, ЗО и СБАЛЛС е 6717 кв.м. Броя на лицата за настаняване, при не по малко от 4 кв.м. е 1632 лица. Към момента са настанени 1377 лишени от свобода, обвиняеми и подсъдими. Капацитета на ЗО „Казичане” е 1680 кв.м предназначен за 420 л.св.; капацитета на ЗО „Кремиковци” е 1635кв.м. за 403 лишени от свобода; капацитета на Затвора гр. София е  2845 кв.м. предназначен за 670 л.св.

За осмисляне на престоя в затвора, с лишените от свобода се реализират непрекъснато културно-информационни и спортни дейности. Голям процент от лицата са включени в обучителни и образователни дейности. На територията на ЗО „Казичане” се намира СУ „Св. Иван Рилски”, в което се обучават ученици от първи до ХІІ-ти клас. Учениците имат възможност да усвояват и професионални умения по шлосерство и метало-обработване.

В затвора гр. София функционира модерно оборудвана компютърна зала, учебен център и арт клуб, в които се реализират съответните обучителни програми и се развиват уменията и талантите на лишените от свобода. Изградена е фитнес зала с пълно оборудване за спортни занимания. Освен силови спортове се провеждат занимания по йога под ръководството на външни експерти.

Социалната дейност с осъдените е насочена към реализиране на дейности свързани с оценка на правонарушителите и планиране на присъдите. Провежда се специализирана индивидуална и групова работа. Активно е сътрудничеството с НПО, които подпомагат възпитателния процес чрез провеждането на  дейности по индивидуално- груповото въздействие, специализирани програми и други.

Най-активно е сътрудничеството и партнирането с Фондация „Мисия Спасение”, Сдружение за обществена подкрепа-СОП”, „Врата на надежда”, Анонимни алкохолици, „Инициатива за здраве и други. Осъществяват се дейности по религиозната подкрепа на лишените от свобода, като в затвора гр. София и ЗО „Казичане”  има изградени православни  параклиси, съответно „Света Анастасия” и „Свети Никола”, чрез които е осигурена възможност за удовлетворяване на религиозните потребности на лишените от свобода. Активна е дейността на свещенослужителя на затвора гр. София, както по провежданата религиозна подкрепа и служенето в параклиса, така и с християнските ритуали по кръщението на лишените от свобода. Същият провежда и катахизис с група лишени от свобода, както и други програми.

 Затвора се посещава от представители на Католическата църква и ордена „Майка Тереза”, от имам от Мюсюлманското вероизповедание  в България,  Българска божия църква,  Адвентистите от седмия ден и други.

След извършен цялостен ремонт в ЗО „Кремиковци” е възстановен киносалонът. Освен полагането на външна облицовка и боядисване е сменена покривната изолация и са облагородени външните тревни площи. Самобитни художници от средите на лишените от свобода са изработили нови стенописи, съдържащи сцени от историята на България и традиционни народни мотиви. Обособена е гримьорна, а сцената е обзаведена с подвижни механизирани завеси.

 

 

 

 

За контакти:
1309 София
бул. “Ген. Н.Столетов” № 21
тел.: 02/ 92 18 412
факс.: 02/ 931 12 43
Е-mail:zatvor.sf@gdin.bg

Началник на Затвора:
Старши комисар Павел Павлов

Служби на ГДИН по разположение в България