Областна служба“ Изпълнение на наказанията“ – Велико Търново   

ОБЛАСТНА СЛУЖБА „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

За контакти :

5000 Велико Търново;

тел./факс: 062/606 582

ул.”Христо Ботев” № 2А, ет. 3

e - mail: osin.vt@gdin.bg

 

Областна служба „Изпълнение на наказанията” – Велико Търново е създадена през 2017 година, обединявайки бившите областни служби „Изпълнение на наказанията” Велико Търново, Русе, Разград, Търговище и Габрово. Териториалната й компетентност включва съответните административни области, в които са структурирани районни служби „Изпълнение на наказанията”.

Основните дейности, осъществявани от тези служби са:

 • Привеждане в изпълнение на постановено от съда наказание „Пробация”
 • Изпълнение на пробационен надзор, наложен при условно осъждане в изпитателния срок и при условно предсрочно освобождаване;
 • Осъществяване на електронно наблюдение по наложени пробационни мерки и мярка за неотклонение „Домашен арест”;
 • Изпълнение на наложена мярка за неотклонение „Задържане под стража”.
 • Реализират се следните програми за корекционно-възпитателна работа:
 • Програма „Умения за безопасно шофиране”
 • Програма за извършители на измами
 • Програма за извършители на хулигански прояви
 • Програма за осъдени за неплащане на издръжка
 • Програма за формиране на умения за активно поведение на трудовия пазар
 • Програма „Умения за мислене”

Освен това се провеждат и следните програми за обществено въздействие:

 1.  „Агресивно и асертивно поведение”
 2.  „Самоконтрол и справяне с конфликти”
 3.  „Как да се справяме с конфликтни ситуации”
 4.  „Стрес”
 5.  „Общуване”
 6.  „Самопознание и саморазвитие”
 7.  „Развитие на толерантността и преодоляване на стереотипи.

 

Районна служба „Изпълнение на наказанията” – Велико Търново

Велико Търново е средновековната столица на Българското царство за повече от два века / от края на XII до XIV век /. Градът е бил център на  политическия, административен, религиозен и културен живот на царството.

 • Пробационна служба – звено Велико Търново;

      Пробационна служба – звено Горна Оряховица;

      Пробационна служба – звено Свищов;

      Пробационна служба – звено Павликени;

      Пробационна служба – звено Елена.

Арест гр. Велико Търново – с капацитет за настаняване 44 места. Помещава се в сградата на ОДМВР – Велико Търново, ул.”Бачо Киро” № 7.

 

За контакти:

5000 Велико Търново;

  тел.: 062/606 582

ул.”Христо Ботев” № 2А,

ет. 3;  e – mail: osin.vt@gdin.bg

 

 

Районна служба „Изпълнение на наказанията” – Русе

Русе е град в североизточна България, разположен на река Дунав, по която преминава държавната граница на страната с Румъния. Освен пристанище, той е също промишлен и комуникационен център, като мост свързва Русе с  Гюргево.

 • Пробационна служба – звено Русе;
 • Пробационна служба – звено Бяла;

Арест гр. Русе – с капацитет за настаняване 32 места. Помещава се в сградата на ОДМВР – Русе, ул.”Муткурова” № 51А.

 

За контакти:

7000 Русе

тел.: 082/829 158

ул.”Борисова” № 51

e – mail: osin.rs@gdin.bg

 

Районна служба „Изпълнение на наказанията” – Разград

Разград е град в североизточна България, административен и промишлен център на област с административен център Разград.

 • робационна служба – звено Разград;
 • Пробационна служба – звено Кубрат;
 • Пробационна служба – звено Исперих;

Арест гр. Разград – с капацитет за настаняване 52 места. Помещава се в сградата на Окръжна прокуратура – Разград, бул.”Бели Лом” № 33.

 

За контакти:

7200 Разград

тел.: 084/620 006

бул.”Бели Лом” № 3

e – mail: osin.rz@gdin.bg

 

 

Районна служба „Изпълнение на наказанията” – Търговище

Търговище е административен и икономически център на област. Градът е познат и като старо търговско селище.

 • Пробационна служба – звено Търговище;
 • Пробационна служба – звено Попово;
 • Пробационна служба – звено Омуртаг;

Арест гр. Търговище – с капацитет за настаняване 20 места. Помещава се в сградата на ОДМВР – Търговище, ул.”Спиридон Грамадов” № 36.

 

За контакти:

7700 Търговище

тел.: 0601/62 060

ул.”Иван Вазов” № 1А

e – mail: osin.tr@gdin.bg

 

 

Районна служба „Изпълнение на наказанията” – Габрово

Габрово е град, разположен в централна северна България, административен център на област Габрово. Разположен е в централна Стара Планина, в долината на река Янтра, като е познат и като международна столица на хумора и сатирата.

 • Пробационна служба – звено Габрово;
 • Пробационна служба – звено Севлиево;
 • Пробационна служба – звено Дряново;
 • Пробационна служба – звено Трявна;

Арест гр. Габрово – с капацитет за настаняване 22 места. Помещава се в сградата на Окръжен следствен отдел – Габрово, ул.”Янтра” № 6.

 

За контакти:

5300 Габрово

тел.: 066/821 406

ул. "Брянска" № 30, ет. 2

e – mail: osin.gb@gdin.bg

 

 

 

 

 

Служби на ГДИН по разположение в България