Областна служба“ Изпълнение на наказанията“ – Варна   

П А С П О Р Т

НА

ОБЛАСТНА СЛУЖБА  „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“

ГРАД   ВАРНА

Според ранни писмени сведения Одесос (днешна Варна), е основан от изселници от малоазийския град Милет през втората четвърт на 6-ти век преди новата ера /преди около 2500 години/. Това е периодът на т. нар. Велика Гръцка колонизация. Името на града ( Odessos - селище, разположено на вода, "Воден") не е гръцко, а е от един по-ранен езиков пласт, което подсказва, че тук навярно има и по-древно селище. През 1972 г., по време на строителни работи, е открит Варненския халколитен некропол, който датира около 4200 г. пр.н.е. В този некропол е открито най-старото златно съкровище в човешката история, както и други предмети от сребро, мед, бронз, кремък и глина.

Днешна Варна е третият по големина град в България, заемащ площ от 205 кв.км. Разположението на града по северното крайбрежие на Черно море, както и богатите природни ресурси, го превръщат в един от най-известните курортни центрове в Европа и най-големия в черноморския регион. Едновременно с това той е пресечна точка на пътя между Средния изток и Западна Европа. Сред международните културни събития, които се провеждат в града, са фестивалите Варненско лято, Любовта е лудост, Златният делфин, Август в изкуствата, Видеохолика и други. Варна е сред най-важните университетски центрове в страната с осем висши училища, в които се обучават над 30 000 студенти.

 

ОБЛАСТНА СЛУЖБА „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“ ВАРНА

Областна служба „Изпълнение на наказанията“ – гр. Варна е териториално подразделение на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на Правосъдието на Република България и администрира Районните служби „Изпълнение на наказанията“ в градовете Варна, Добрич, Силистра и Шумен.

Структурата на областната служба се състои от административно ръководство – началник на службата и началник на сектор „Арести“, както и юрисконсулт, инспектор „човешки ресурси“,  счетоводна и деловодна служба.

За контакти:

9000 Варна

ул. "Радецки" № 68

тел: 052/ 511350

факс: 052/511350

e-mail: OSIN.Vn@gdin.bg

 

Contacts:

9000 Varna

68 „Radetzky“ Str.

tel: 052/ 511350

fax: 052/ 511350

e-mail: OSIN.Vn@gdin.bg

 

РАЙОННА СЛУЖБА

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“ ВАРНА I-ВА КАТЕГОРИЯ

 

Районна служба „Изпълнение на наказанията” –  Варна администрира ареста в гр.Варна, както и  три пробационни служби - звената Варна, Девня и Провадия, които обслужват три съдебни района – Варненски окръжен съд, Районен съд - Варна, Районен съд - Девня, Районен съд - Провадия.  

 

 • Прбационни звена. Дейност.

В пробационните служби към РСИН Варна работят общо 19 пробационни инспектори. Пробационните служби изпълняват годишно около 700 съдебни актове с наложени пробационни мерки на осъдени на пробация лица, условно осъдени на лишаване от свобода и условно предсрочно освободени от изтърпяване на остатъка от наказание лишаване от свобода. С осъдените лица се осъществяват индивидуално-корекционни и групови корекционни дейности. Реализират се множество развиващи и корекционни програми за обществено въздействие, утвърдени от главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

Неграмотни осъдени лица се включват в образователна програма за „Ограмотяване“ и придобиване на първоначални умения за писане и смятане. За осъдените лица, които изпитват трудности в намирането и запазването на работа се предлагат програми за успешното им реализиране на пазара на труда, както и обучение в „Социални и комуникативни умения“. За осъдените, извършили престъпление -  за управление на МПС след употреба на алкохол се включват в специализирана програма за „Шофирали, след употреба на алкохол“. На осъдените на пробация за извършване на престъпления с/у личната неприкосновеност или такива, демонстриращи агресивно поведение при изпълнение на наказанието си, се включват в специализирана програма за „Овладяване на гнева“.  За осъдените лица с установена от оценката на риска от рецидив и вреди проблемна зона „умения за мислене“ в пробационните служби се прилага друга специализирана програма „Умения за мислене“, която предоставя възможности на правонарушителите да усвоят нови умения за разрешаване на проблеми, целеполагане, себепознание и творческо мислене. През последната година в пробационна служба - Варна се апробира нова програма за „Насърчаване на толерантността“, която подпомага осъдените в отношенията им към различията в обществото. Реализират се й програми за наркозависими и извършители на сексуални престъпления лица.

Пробационна служба–Варна разполага с оборудвано помещение за реализиране на груповите програми за обществено въздействие на правонарушители. В работата с осъдените лица се използват най- разнообразни методи и техники, включително и интерактивно обучения, като след успешно завършване на програмите, участниците в тях получават сертификати.

 

Инспекторите по пробация изготвят и предсъдебни доклади, поискани от съдилищата по конкретни наказателни производства. През изминалата 2016 г. са били изготвени над 110 предсъдебни доклади.

Пробационната мярка „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ се изпълнява на обекти, утвърдени с Решения от съответните пробационни съвети в района на действие на съответните районни съдилища на територията на РС“ИН“ Варна. Пробационните съвети в РСИН Варна са три и функционират на територията на районните съдилища в гр.Варна, Девня и Провадия.  Това е обществен съвет, чийто председател е пробационен инспектор/или юрисконсулт/, а негови членове са представители на общините, Районните управления на МВР, териториалните структури на здравеопазването, образованието, социалните грижи и службите по заетостта. На заседанията на пробационните съвети участва прокурор от съответната районна прокуратура с право на съвещателен глас, а надзор за законност върху дейността на пробационните съвети се осъществява от Окръжният прокурор на гр.Варна.

 

 • Арест–Варна

  

Арестът в гр. Варна се намира в сградата на Окръжен Следствен Отдел при Окръжна прокуратура - Варна, находяща се на ул. “Георги Атанасов” № 2, ет. 4.

 1. Разкрит е на 08.03.1985 г.
 • обща разгъната застроена площ - 557,036 кв.м.
 • общата жилищна площ за настаняване на задържани лица  е 263,96 кв.м., разпределена в 19 арестни помещения.
 • 17 бр. от помещенията са с площ от 13,42 кв.м., а 2 бр. помещения са с площ от 17,91 кв.м.
 1. Капацитет:

а/ брой килии за настаняване на задържани лица- 19 броя:

б/ брой спални места: общо 59,  в единични легла – 59 бр. – по стандарт 4 кв. м.- общо монтирани легла 86 бр.

 1. Места за разходка на задържани лица
 2. Места за свиждане с близки и адвокати
 3. Слънчева светлина в килиите – прозорци.
 4. Изкуствено осветление в килиите
 5. Отопление в килиите : радиатори – водно отопление и климатични системи.
 6. Вентилация /проветряване/ на килиите – вент. уредба и отваряеми прозорци.
 7.  Санитарен възел в килиите
 8.  Общ санитарен възел с баня
 9. Постелочен инвентар в килиите
 10.  Места за съхранение на личните вещи на задържаните лица
 11.  Системи за наблюдение и сигнализация
 12. Натовареност:

 средно дневно задържани -     33  бр.:

 

 

РАЙОННА СЛУЖБА

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“ ДОБРИЧ I-ВА КАТЕГОРИЯ

        

Най-старите археологически останки на територията на град Добрич датират от епохата на античността. През ранното средновековие тук съществува за кратко време неукрепено старобългарско селище. Сегашният град възниква през ХVІ век под името Хаджиоглу пазарджик. Легендата разказва, че Добрич е основан от богатия търговец Хаджиоглу. Разположен на важен стратегически път, свързващ центъра на Османската империя с отвъддунавските земи, Добрич бързо се превръща в оживен земеделски и търговско-занаятчийски център. А през ХІХ в. се прочува и със своя ежегоден панаир, който привлича търговци от всички краища на империята.

Град Добрич е разположен в Дунавската равнина върху Добруджанското плато. Градът е самостоятелна община и административен център на едноименната област. Територията на общината е с обща площ 1705 хектара. Разположен е по двата бряга на малката Добричка река (Суха река) на 220 m н.в. Населението на град Добрич по настоящ адрес е 95 163 души, а по постоянен адрес 108 021 души.

Районна служба „Изпълнение на наказанията” –  Добрич администрира ареста в гр. Добрич, както и пет пробационни звена - Добрич, Ген.Тошево, Балчик, Каварна и Тервел, които обслужват пет съдебни района – Добрички окръжен съд, Районен съд -Добрич, Ген.Тошево,  Балчик, Каварна и Тервел.

 

 • Пробационни звена. Дейност.

В пробационните служби към РСИН Добрич работят общо 13 пробационни инспектори. Изпълняват се годишно около 150 съдебни акта с наложени пробационни мерки на осъдени на пробация лица, условно осъдени на лишаване от свобода и условно предсрочно освободени от изтърпяване на остатъка от наказание лишаване от свобода.

На територията на  РС“ИН“ Добрич функционират  пет пробационни съвета с район на действие съответните районните съдилища. Пробационните съвети са обществено-държавен орган и представляват организирана форма на включване на обществеността в процеса на изпълнение на наказанието и са израз на схващането, че ефективното превъзпитание и рехабилитиране на правонарушителите е невъзможно без осъществяване на специфични ангажименти от страна на различните държавни и общински ведомства и обществени структури. Председател е пробационен инспектор, а негови членове са представители на общините, Районните управления на МВР, териториалните структури на здравеопазването, образованието, социалните грижи и службите по заетостта. На заседанията на пробационните съвети участва прокурор от съответната районна прокуратура с право на съвещателен глас, а надзор за законност върху дейността на пробационните съвети се осъществява от Окръжният прокурор на гр.Добрич. Успешната реализация на наказанието пробация в голяма степен зависи от разгръщането на програмния подход и практика при неговото осъществяване. Разработваните и внедрявани програми  в най-пълна степен  отговарят на индивидуалните нужди на клиентите,  съобразени са  с техния криминален риск, с особеностите на пробационните мерки и с професионалния ресурс на пробационните структури. Реализират се множество развиващи и корекционни програми за обществено въздействие, утвърдени от главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Към развиващите програми се отнасят курсовете за ограмотяване, придобиването на умения за намиране на работа, умения за мислене, инструктивни беседи с представители на социалните служби и полицията. Заложените теми подробно се обсъждат от участниците, като се подава интензивна обратна връзка и се генерират множество гледни точки. Това е начинът всеки от участниците да мисли активно, да бъде в диалог със себе си и да рефлексира нови обяснения за собствените си проблеми и поведение.

Пробационната мярка „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ се изпълнява на обекти, утвърдени с Решения от съответните пробационни съвети в района на действие на съответните районни съдилища на територията на РС“ИН“Добрич. Изпълнението на тази мярка е с най-значими и видими ползи за обществото.

Инспекторите по пробация изготвят и предсъдебни доклади, поискани от съдилищата по конкретни наказателни производства.

Иновация при изпълнение на наказанието „пробация“ и мерките за пробационен надзор е прилагането на електронен мониторинг, чрез системите за електронно наблюдение. От работата по пилотния проект може да се направи извод за изключителната ефективност и надеждност на този метод на контрол.

 • Арест – Добрич

Арест Добрич се намира в сградата на ОД на МВР ул. ”Максим Горки” № 12, ет. 5, с разгъната застроена площ 199.68 кв.м. Разкрит е през 1987 г

Капацитетът на ареста е 13 килии. Оборудван е с камери  за видеонаблюдение ..

- разгъната застроена площ   199.68м2.

 1. Капацитет:

а/ брой килии – 13/тринадесет/.;

б/ брой спални места: общо 32 , брой легла - 32,от тях ,единични легла-няма, двойни – 16.бр.двойни легла

-12 килии с едно двойно легло

-1 килия с четири двойни легла

           

 1. Места за разходка на задържани лица:
 • закрит тип - Разходката се провежда в коридора пред арестните килии, съгласно т.55.1   от  Заповед за вътрешния ред в арестите.
 1. Места за свиждане с близки и адвокати
 2. Изкуствено осветление в килиите
 3. Вентилация /проветряване/ на килиите
 4. Общ санитарен възел с баня
 5.  Постелочен инвентар в килиите
 6.  Места за съхранение на личните вещи на задържаните лица
 7.  Системи за наблюдение и сигнализация
 8. Натовареност:

а/ средно дневно задържани - 33 бр.

б/ средно годишно задържани - 472 бр.

 

 

РАЙОННА СЛУЖБА

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“ ШУМЕН II-РА КАТЕГОРИЯ

 

От дълбока древност земите на шуменския край се намират на исторически кръстопът. Много племена и народи минават оттук и оставят своята материална и духовна култура като трайна следа.Най-ранното поселение в Шуменско е от епохата на неолита (втората половина на VІ хил. пр. Хр.) и се намира близо до днешното село Ловец. В Шуменско се намират и най-значимите паметници, свързани с образуването на Дунавска България, създаването на българската народност, култура и книжнина. Тук са първите столици Плиска и Преслав, култовият център Мадара, aулът на хан Омуртаг и Шуменската крепост.

Съвременната община Шумен е разположена в централната част на Североизточна България на площ от 630 кв.км (средната българска община е с територия около 436 кв.км). Община Шумен се намира в Североизточния район за планиране. В град Шумен живеят 80 855 души.

РС“Изпълнение на наказанията“ - Шумен администрира, 3/три/ пробационни служби – звено Шумен, звено Велики Преслав и звено Нови пазар, които обслужват 3/три/ съдебни района на територията на Шуменския окръжен съд, а именно: Районен съд – Шумен, Районен съд – Велики Преслав, Районен съд – Нови пазар. както и ареста в гр. Шумен.

В процеса на усъвършенстване на наказателната система в България, в синхрон с добрите европейски практики и текстовете от „Европейски правила за затворите“ в страната бе реализиран проект по програмата BG – 15 на Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014, благодарение на който бе реновирана сграда за нуждите на Районна служба „Изпълнение на наказанията“ – Шумен, „Пробация“ и „Арест“.

 • Пробационни звена. Дейност.       

 

В пробационните звена в РС“Испълнение на наказанията“- Шумен работят общо 9/девет/ пробационни инспектори и 3/трима/ младши пробационни инспектори. Пробационните служби изпълняват годишно около 400/четиристотин/ съдебни акта с наложени пробационни мерки на осъдени на пробация лица, условно осъдени на лишаване от свобода и условно предсрочно освободени от изтърпяване на остатъка от наказанието лишаване от свобода с наложен пробационен надзор.

С осъдени лица се осъществяват индивидулно корекционни и групово корекционни дейности. Голяма част от осъдените лица са включени в развиващи и  корекционни програми за общественно въздействие.

Пробационното звено в гр. Шумен разполага със зала оборудвана с необходимите съвременна техника и съоръжения за реализиране на групова работа с осъдените на пробация по програма за общественно въздействие.

Инспекторите по пробация изготвят предсъдебни доклади по искане от съдилищата.

На обслужваната територия от РС“Изпълнение на наказанията“ – Шумен работят 3/три/ пробационни съвета с райони на действие съответстващи на района на правомощия на съответната пробационна служба – звено. Пробационния съвет е обществен орган, чиито правомощия са регламентирани в ЗИНЗС. Надзор за законността на действията му осъществява окръжния прокурор на гр. Шумен.

 

 • Арест–Шумен

 

В ареста са обособени 14 стаи за настаняване на 39 задържани лица. Стаите са както следва:

 • 3 стаи с площ по 14,5 кв. метра с по две легла;
 • 11 стаи с площ по 22 кв. метра с по три легла.

Всяка стая за настаняване на задържани лица е съобразена с изискванията за площ и достъп на пряка дневна светлина и е оборудвана със санитарен възел – тоалетна и мивка с течаща вода, масичка, табуретки и шкафчета за лични вещи на задържаните лица. Изградена е диференцирана дневна / нощна система за осветление, 12 V инсталация за захранване на телевизионни приемници и антенен вход за телевизия. За задържаните лица е обособена баня с душове и съблекалня. На етажа на ареста е изграден лекарски кабинет с необходимото оборудване и обзавеждане. Има предвидени помещения за работа със задържаните при приемането им в ареста и оценка на риска. В арестната част е разположено мястото за престой на открито, стаи за свиждане, провеждане на действия по разследването и срещи със защитник, даващи възможност същите да бъдат осъществявани насаме. По проекта са реализирани системи за отопление и охлаждане на цялата сграда. Пуснати в експлоатация са следните електро-специални системи:

 • инсталация срещу „Нападение“;
 • високоговоряща разговорно-домофонна инсталация;
 • сигнална инсталация „Отворена стая на задържан“;
 • сигнална инсталация „Повикване от арестна стая“;
 • сигнална инсталация „Отваряне на арестантска стая“;
 • сигнална инсталация „Блокиране на вратите“;
 • система за видеонаблюдение и контрол на цялата сграда, входовете и двора;
 • периферна охрана с микровълнови бариери;
 • пожароизвестителна система.

При изграждането на ареста е предвидено осигуряването на целеви, смислени занимания, за задържаните лица в изпълнение на препоръките дадени от КПИ. Организирана е библиотека с художествена литература. Обзаведена е кинозала с възможност за прожектиране на филми и участие в групови занимания по програми. Изградена е модерна фитнес зала за поддържане на здравето и тонуса на задържаните лица и ангажирането им в занимания извън стаите за постоянен престой.

 

 

 

 

РАЙОННА СЛУЖБА
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“ СИЛИСТРА III
-ТА КАТЕГОРИЯ

Градът е основан още отпреди повече от 5000 г. пр. н.е от траките.След това Римската империя го превзема и основава античният Дуросторум през 106 г.сл.Хр., когато по нареждане на император Траян на територията на днешния град е настанена една от елитните единици на Римската империя – ХІ Клавдиев легион.   След турското завоюване (1388 г.) градът е силно укрепен и се превръща в столица на Силистренски вилает. Вилает Силистра включвал североизточната част на днешна България, както и територии от други 4 съвременни държави: Северна Добруджа  от Румъния, а също региони от Украйна и Молдова  Буджак (Южна Бесарабия до Бендери) и Едисан (Южно Приднестровие от Одеса до Балта), или почти целия владян от османците черноморски бряг между Истанбул и Кримското ханство, включително всички брегови градове между Варна и Очаков.

Център на управлението била Силистра – най-важната османска крепост на Дунав и процъфтяващ град под османско управление.

Съвременната  силистренска област е разположена в североизточната част на България, на границата с Република Румъния. Обхваща източната платовидна подобласт на Дунавската хълмиста равнина, граничи с Русенска, Разградска, Шуменска и Добричка области.

В областта са развити селското стопанство, търговията и хранително-вкусовата промишленост, а река Дунав е естествен воден път, свързващ Силистра с 11 държави в Централна и Източна Европа.

В областта живеят 153 187 души. Голямата безработица в последните години обуславя усложнената криминогенна обстановка в региона, а оттам и броя на задържаните лица, а границата с Република Румъния по суша и вода обуславя високия брой на задържани чужди граждани.

Районна служба „Изпълнение на наказанията”– Силистра се намира в тяло „Б” на административната сграда на ОД МВР Силистра, бул. „Македония” 144, ет. 5.

 

 • Прoбационни звена. Дейност

Пробационната служба обслужва три съдебни района – Силистренски окръжен съд, Силистренски районен съд, Дуловски районен съд, Тутракански районен съд, както и съответните прокуратури, полицейски управления и следствена служба. В пробационните служби към РСИН Силистра работят общо 5 пробационни инспектори и 3 младши пробационни инспектора. Пробационните звена  изпълняват годишно около 200 съдебни актове с наложени пробационни мерки на осъдени на пробация лица, условно осъдени на лишаване от свобода и условно предсрочно освободени от изтърпяване на остатъка от наказание лишаване от свобода. С осъдените лица се осъществяват индивидуално-корекционни и групови корекционни дейности. Реализират се развиващи и корекционни програми за обществено въздействие, утвърдени от главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.   

 

 • Арест–Силистра

 

Арестът в гр. Силистра се намира в тяло „Б” на административната сграда на ОД МВР Силистра, бул. „Македония” 144, ет. 5,

 

          1. Арестът е разкрит през 1980г. и е с разгърната застроена площ от 250 кв.м./в т.ч. стаите на администрацията на РС „ИН”/.

          2. Капацитет:

          а/ брой килии – 9 от тях:

          - за жени – 1 бр.

          - за непълнолетни – 1 бр.

          - за чужденци – 1 бр.

          б/ брой легла общо 30

          в/ килии по брой легла /единични или двойни/;

          3. Медицинско обслужване на задържаните лица – осъществява се от фелдшер.

          4. Места за разходка на задържани лица:

          а/ открит тип – 1 бр.

Намира се на покрива на тяло “Б” на административната сграда на ОД МВР Силистра.

          5. Места за свиждане с близки и адвокати – 1 бр.

Намира се преди входа на ареста откъм двора на ОД МВР.

          6. Слънчева светлина в килиите: непряк достъп – получава се от отвор, намиращ се в горната част на вратите на килиите.

          7. Изкуствено осветление в килиите: да, в горната част на вратите на килиите, монтирани електрически крушки в решетките на отвора за достъп на светлина.

          8. Отопление в килиите.

Извършва се чрез 3 бр. климатици, с непрекъснат цикъл на работа, намиращи се в коридора пред арестните килии.

          9. Вентилация на килиите:

Чрез вентилатор, който изтегля въздух от килиите, всяка от които има отдушник.

          10. Места за съхранение на личните вещи на задържаните лица:

В килиите и в шкафчета, намиращи се в коридора пред килиите

          11. Системи за наблюдение и сигнализация

          12. Личен състав – общо 19 бр., от които 1 бр. главен надзирател, 1 бр. командир отделение и 17 бр. надзиратели.

          13. Взаимодействие с др. служби съгласно плановете при особени случаи – съгласно утвърдени планове с ОД МВР.

          14. Оръжейни ползва се съвместно с РС „ИН” и се намира на V етаж в сградата на ОД МВР. Помещението има допълнителна блиндирана врата, решетки на прозорците и се охранява със СОТ.

          15. МПС – ползва се Форд „Торнео конект Л“.

 

Служби на ГДИН по разположение в България