Областна служба“ Изпълнение на наказанията“ – Пловдив   

В гр. Пловдив на 1 юли 2005г. със заповед на Министъра на правосъдието започва да функционира Областна пробационна служба като регионално звено към Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“. Първоначално службата разполага със свой офис в административната сграда на Затвора Пловдив, както и с помещения в районите на града, предоставени от общинската управа.

Областна служба „Изпълнение на наказанията“ гр. Пловдив І-ва категория се състои от пет Районни пробационни служби „Изпълнение на наказанията“ - Пловдив, Смолян, Пазарджик, Кърджали и Стара Загора. Адрес: град Пловдив  4013 – п.к. 33 бул. „Македония” № 21 А тел./факс: 032/67 82 93 e-mail: OSIN.Pv@gdin.bg

 

Районна служба „ Изпълнение на наказанията „
гр. Пловдив

Районна служба „Изпълнение на наказанията“ гр. Пловдив І-ва категория обслужва област Пловдив, която е разположена в централната част на Южна България на площ от 5972,9 km2 (5,4% от територията на държавата) и има население 683 027 души. На север областта граничи с област Ловеч, на изток – с област Стара Загора, на югоизток – с областите Хасково и Кърджали, а на юг – с област Смолян. Западната ѝ граница е с област Пазарджик, а северозападната – със Софийска област. Общините разположени на територията на областта са 18 на брой.

В състава на Районна служба „Изпълнение на наказанията“ гр. Пловдив І-ва категория влизат четири звена – Пловдив, Асеновград, Карлово и Първомай, чийто помещения за работа са обезпечени кадрово и материално, са предоставени от съответните общини за ползване.

Районна служба „Изпълнение на наказанията“ гр. Пловдив І-ва категория се намира в район „Южен”, кв.„Въстанически” , бул.„Македония”  № 21 А, в двуетажна масивна сграда с обща площ 257 кв.м., 15 канцеларии, 2 избени помещения, хигиенно-санитарен възел, 2 фоайета. Предоставена е за ползване с Решение на Общинския съвет Пловдив  № 111 от 27.04.2006 г., договор за безвъзмездно управление от 30.01.2007 г. Пробационна служба – звено Пловдив  4013 гр. Пловдив – п.к. 33 бул. „Македония” № 21 А тел./факс: 032/67 82 93 e-mail: OSIN.Pv@gdin.bg

Пробационна служба - звено Пловдив разполага с още един офис в гр. Пловдив в ж.к. „Изгрев” – район „Източен”  ул. „Ландос” № 6.

Пробационна служба – звено Карлово се намира на адрес бул. „Освобождение” № 22 А. Разполага с 1  допълнително помещение-обща площ 14 кв.м. – стая № 3 в едноетажна масивна нежилищна сграда  в гр. Сопот, бул. „Иван Вазов” № 29, предоставено за безсрочно ползване с Решение на Общ. съвет Сопот № 266 от 15.12.2005 г.и Договор  № Д-40 от 4.01.2006г.   

Пробационна служба – звено Асеновград  ул. „Цар Иван Асен” № 38,

Пробационна служба – звено Първомай ул. „Цар Иван Шишман” №3,

Арестът към Районна пробационна служба „Изпълнение на наказанията“ гр. Пловдив І-ва категория е изграден в рамките на Затвора гр.Пловдив с разгърната застроена площ 2450 кв.м. Капацитет 180 задържани лица,Брой килии – 60, Брой легла – 180, Килии с: 2 легла -2х11м2; 3 легла – 56х13м2; 4 легла – 2х18,5м2, 3 места за престой на открито,  Две стаи за срещи със защитници, зала за свиждане, кинозала, библиотека с 369 заглавия и 819 тома, фитнес зала, санитарни възли.  Отоплението е с газов водогреен котел с вентилаторни конвектори /подсигурен с резервно гориво – нафта/. Системи за наблюдение и сигнализация. Намира се на адрес  бул. ”Александър Стамболийски„  № 4  тел. 032/635023

 

Районна служба „Изпълнение на наказанията„
гр. Смолян

Районна служба „Изпълнение на наказанията“ град Смолян  ІІІ-та категория започва своята дейност през май 2005 г. и е част от структурата на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията". Министърът на правосъдието Георги Петканов открива новите офиси на пробационна служба в Смолян и в момента е сред най-добре уредените в страната по отношение на оборудването и офис-обзавеждането. В началото наименованието е ОПС /Областна пробационна служба/. През 2005г. започват работа две от звената /Смолян и Мадан/, а през 2006г. и останалите 3 звена /Девин, Златоград и Чепеларе/. Започва се прилагането на по-хуманни и цивилизовани мерки, каквито са пробационните практики и се направи сериозна инвестиция по отношение на по-сигурното ни и по-достойно европейско бъдеще.

През 2007г. ОПС /Областна пробационна служба/ Смолян се трансформира в ОЗИН /Областно звено изпълнение на наказанията/ и към нея се присъединява и ОЗСА Смолян и се оформят два сектора:

 • Сектор „Пробация“;
 • Сектор „Арести“.

През 2009г. ОЗИН /Областно звено изпълнение на наказанията/ се преименува в ОСИН /Областна служба изпълнение на наказанията/ Смолян със същите два сектора. От септември 2016г. от ОСИН Смолян се изважда сектор „Арести“ и се прехвърля към Затвора гр. Пловдив и остава само сектор „Пробация“ и от 01.01.2017г. ОСИН /Областна служба изпълнение на наказанията/ Смолян се преименува в РСИН /Районна служба изпълнение на наказанията/ Смолян.

Обслужва територията на Област Смолян, която е съставна област на България. Заема площ от 3193 km², има население 121 752 души. Разположена е в южна България. Граничи с областите: Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Благоевград, а на юг с Гърция.

Основната транспортна връзка с вътрешността на страната се осъществява чрез второкласен път Е 86 Пловдив-Смолян –Рудозем - граница с Република Гърция.

На територията й има и един ГКПП, на границата с Р Гърция.

Общините разположени на територията на областта са 10.

Районна служба „Изпълнение на наказанията“ град Смолян  ІІІ-та категория действа на територията на Окръжен съд Смолян и звената на съответните съдебни райони:

 1. Районен съд Смолян - Пробационна служба - звено Смолян;

Община Смолян

Община Баните

 1. Районен съд Чепеларе - Пробационна служба - звено Чепеларе;

Община Чепеларе

 1. Районен съд Мадан - Пробационна служба - звено Мадан;

Община Мадан

Община Рудозем

 1. Районен съд Златоград - Пробационна служба - звено Златоград;

Община Златоград

Община Неделино

5.       Районен съд Девин - Пробационна служба - звено Девин.

Община Борино

Община Девин

Община Доспат

Помещенията за работа на звената са предоставени от съответните общини за безвъзмездно ползване. Всички звена са обезпечени кадрово и материално.

В пробационна служба Смолян и съответните и звена се прилагат система от мерки за въздействие върху правонарушителите, които се прилагат извън местата за лишаване от свобода.

Пробацията е сравнително нов вид наказание в системата на наказания у нас, въведено в Наказателния кодекс от 01.01.2005година. То се налага на лица, извършили престъпления с ниска степен на обществена опасност. Осъдените на пробация остават в общността, съхраняват социалните си контакти и активност, функционират като пълноценни социални субекти.  Това позволява реалното включване на обществеността, на трудовите колективи и семействата на правонарушителите в процеса на тяхното поправяне и превъзпитание.

Пробацията предлага механизми за контрол върху поведението на правонарушителя без изолирането му от естествената среда на живот и дейност. Пробационните мерки са свързани с известни правоограничения, които се налагат с цел да се въздейства позитивно върху правонарушителя и да се предотврати извършването на нови престъпления.

Осъдените лица клиенти на Смолянската пробационна служба са обикновено лица извършили кражби, престъпления по транспорта и съобщенията, отделни стопански отрасли /незаконна сеч/, документна измама, против брака и семейството /неплащане на издръжки/,  умишлени телесни повреди, просия, незаконно преминаване на граница, престъпления свързани с наркотични средства и техни аналози и др.

 

За контакти:
4700 Смолян
Бул. „България“ № 10
Тел: +3593 016 94 85
e-mail: osin.sm@gdin.bg

 

Районна служба „ Изпълнение на наказанията „
гр. Пазарджик

Па̀зарджик е областен град в Южна България, административен център на община Пазарджик и на област Пазарджик. Намира се на 37 km западно от Пловдив и на 112 km югоизточно от София. Лежи на двата бряга на река Марица в западната част на Горнотракийската низина и е вторият най-важен културен и административен център в Южна Централна България. Последното преброяване на НСИ към края на 2015 г. оценява населението на града на 69 384 жители.                                  

Със стартирането на пробационната дейност в България през 2005 година е създадена пробационната служба в Пазарджик.

Съгласно съдебните райони са обособени пробационните звена в Пазарджик, Пещера, Панагюрище и Велинград.

В Районна служба „Изпълнение на наказанията“ град Пазарджик ІІ-ра категория работят девет пробационни инспектори и пет младши инспектори, които осъществяват цялостната дейност по изпълнение на пробационните мерки.

Звено Пазарджик е разположено на два адреса: ул.”Пловдивска”№2 и ул.”Втори януари”№13. Тел. 034/448489

Звено Пещера е с адрес град Пещера, улица ”Симон Налбант” №8 0879001533

Звено Панагюрище е с адрес ул.”Орчо Войвода” №4 0879001521

Звено Велинград е с адрес град Велинград, ул.”Хан Аспарух” №54 0878694626

В зависимост от индивидуалните особености и дефицити при осъдените от страна на пробационните инспектори се работи по програми за наркозависими лица, лица шофирали в нетрезво състояние, ограмотителни програми, програми насърчаващи толерантността към различния.

Дейността на службата е в тясно взаимодействие с редица държавни, общински и неправителствени организации.

Изпълнението на безвъзмездния труд от осъдените е в помощ на редица общински структури, детски градини и учебни заведения.

 

Районна служба „Изпълнение на наказанията„
гр. СТАРА ЗАГОРА

 

 

 

Стара Загора е град в Южна България, един от основните икономически центрове в страната, както и основен транспортен възел на Южна България. Градът е разположен в  Старозагорското поле – източната част на Горнотракийската низина, заключена между Сърнена Средна гора, Светиилийските възвишения,  Манастирските възвишения, Сакар планина и Чирпанските възвишения, край река Бедечка със средна надморска височина 196 m. 

Към Районна служба „ Изпълнение на наказанията „ – гр. Стара Загора, действат пет Пробационни звена,  съвпадащи с района на действие съответно на Районен съд гр. Стара Загора, гр. Казанлък, гр. Чирпан, гр. Раднево и гр. Гълъбово, както и Арест – гр. Стара Загора. Пробационно звено – гр. Стара Загора е ситуирано на адрес: гр. Стара Загора, ул. „ Св. Княз Борис I ” № 77, като в сградата се помещават и Районна прокуратура – гр. Стара Загора и Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – гр. Стара Загора. Пробационно звено – гр. Казанлък е ситуирано в имот, на адрес: гр. Казанлък, ул. „ Цар Иван Шишман ” № 17, втори етаж. Пробационно звено – гр. Раднево е ситуирано на адрес: гр. Раднево, ул. „ 23 –ти септември „ № 4, сградата на РУ „ Полиция ”, първи етаж. Пробационно звено – гр. Гълъбово е ситуирано в имот, на адрес: гр. Гълъбово, Общинска администрация (бивша), трети етаж. Пробационно звено – гр. Чирпан  е ситуирано на адрес: гр. Чирпан, ул. „ Отец Паисий ” № 2,  сградата на РУ „ Полиция ” гр. Чирпан, втори етаж. Арест – гр. Стара Загора се помещава в  сградата на ОД „ Полиция „ , на адрес:                 гр. Стара Загора, ул. „ Граф Игнатиев ” № 16. 

Пробацията е система от ограничителни, насърчителни и превъзпитателни мерки, които въздействат на правонарушителите без да ги изолират от обществото.

Осъдените на пробация остават в общността, съхраняват социалните си контакти и активност, функционират като пълноценни социални субекти.  Това позволява реалното включване на обществеността, на трудовите колективи и семействата на правонарушителите в процеса на тяхното поправяне и превъзпитание. Наказанието „ пробация „ се налага на лица, извършили престъпления с ниска степен на обществена опасност.

Пробационните служители от териториалните звена към РС „ ИН „ – гр. Стара Загора, осъществяват приоритетно следните основни задачи: 

 • осигуряват качествено изпълнение на наказанието „ пробация ” и пробационен надзор, като насочеността е към постигане на по – оптимален баланс между рестриктивните и ресоциализационните  мерки, промяна на нагласите, през начина на живот, обкръжение, взаимоотношения до начин и умения на мислене;
 • изготвят оценка на правонарушителя,   индивидуален план за работа с него, чрез дискутирани теми по време на задължителните периодични срещи, процеса на препланиране при работа с правонарушителя до заключителния етап по изпълнение на пробационните мерки;
 • провеждат корекцинно – мотивационна работа с цел подобряване начина и повишаване уменията за мислене на правонарушителите, намаляване до минимум риска от рецидив и от вреди от осъдените лица спрямо обществото, неговите членове и самите тях;
 • прецизират диагностиката, своевременното реализиране на корекционни мерки и консултативно –корекционни интервенции спрямо високорисковите и проблемни правонарушители и непълнолетните лица, осъдени на „ пробация ”;
 • осигуряват ефективен подбор на правонарушителите за включването и участието им в корекционни програми;
 • осъществяват ефективния контрол при изпълнение на ограничителни пробационни мерки с наложно електронно наблюдение;
 • подпомагат съда при избор на подходящо наказание и съответен вид пробационни мерки, като по искане на съда изготвят предсъдебни доклади;
 • изграждат и утвърждават ефективни работни отношения с представители на други институции, имащи отношение по изпълнение на наказанието „пробация„.

Арест – гр. Стара Загора е единствен на територията на обл. Стара Загора. Освен с постоянна мярка „ задържане под стража „ в ареста се задържат и лица с постановление на прокуратурата за 72 часа, както и голям брой преминаващи по делегация лица. 

Основната цел на надзорно – охранителния състав от Арест – гр. Стара Загора е да осигури защитата, безопасността и сигурността на служителите от ареста, водещите разследването, задържаните лица и имуществото. 

Дейността на надзорно – охранителния състав  се осъществява в непрекъснати взаимоотношения със задържаните лица от приемането им в ареста, пребиваването им в него, до освобождаването им или преместването им в затвор. При постъпване на задържаното лице в ареста, се извършват поредица дейности от надзорно – охранителния състав, които дават възможност да се осъществи познавателния първоначален контакт, с цел окомплектоване на изискуемата по закон документация. Осигурено е медицинско обслужване на задържаните лица.
 

За контакти:
6000 Стара Загора
ул. „ Св. Княз Борис І ” № 77
тел: 042 / 24 72 70 
факс: 042 / 23 72 70
e-mail: osin.sz@gdin.bg

 

РАЙОННА СЛУЖБА “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА” – КЪРДЖАЛИ

 

 

 

За контакти:
6600 Кърджали
ул. „Пирин” № 7
тел: 0361 / 8 22 70
факс: 0361 / 8 22 70
e-mail: osin.kj@gdin.bg

 

Кърджали е град в Южна България. Той е център на Област Кърджали и на Община Кърджали. Намира се на 47 km от град Хасково на 84 km от град Смолян, на 95 km от град Пловдив, на 111 km от град Стара Загора, на 243 km от София, на 78 km от Гюмюрджина и на 383 km от Истанбул. Гр.Кърджали е разположен в сърцето на Източнородопския планински масив, на двата бряга на река Арда. На около 15 km от Кърджали е разположен древния град Перперикон. През Кърджали минава Паневропейският транспортен коридор №9 през прохода „Маказа“. Разстоянието от областния център до границата с Република Гърция при ГКПП Маказа - Нимфея е само 54 km.

Районна служба „Изпълнение на наказанията“ – Кърджали (РСИН) е правоприемник на създаденото през 2005г. Областно звено „Изпълнение на наказанията“ - Кърджали, включващо два сектора - създадената съгласно европейското законодателство и практика  „пробационна служба“ (сектор „Пробация“) и сектор „Арести“. Впоследствие се преобразува в Областна служба „Изпълнение на наказанията“ – Кърджали (ОСИН) в състава на ГДИН.  В началото на 2017г. ОСИН – Кърджали се преструктурира в РСИН – Кърджали в състава на ОСИН – Пловдив. 

Службата отговаря за изпълнението на наказанията „пробация“ и „задържане под стража“ на територията на Кърджалийски окръжен съдебен район. В пробационната служба към Районна служба „Изпълнение на наказанията“ –  Кърджали при Областна служба „Изпълнение на наказанията“ – Пловдив има разкрити четири пробационни звена, съответно в общините – Кърджали, Момчилград, Крумовград и Ардино.  

Пробационна служба  звено Ардино се намира  в центъра на града, разполага с две стаи и е на площ 30 кв. метра.

Пробационна служба, звено Крумовград се намира в масивна администартива сграда в центъра на града, разполага с две стаи и е на площ  30 кв. метра.

Пробационна служба, звено Момчилград се намира в самостоятелна масивна сграда в центъра на града, разполага със самостоятелен етаж и е на площ 40 кв. метра.

Пробационна служба, звено Кърджали се намира в самостоятелна масивна сграда центъра на град Кърджали. Разполага с шест стаи за работа, заседателна зала и санитарен възел.

Арест Кърджали към РСИН – Кърджали при ОСИН - Пловдив се помещава на последния етаж в сградата на ОД на МВР – Кърджали в центъра на града. Разполага с 11 килии с общ капацитет 23 задържани лица. С оглед изисквнията за осигуряване на необходимата площ за настаняване са обособени едно помещение с 2 легла и 10 помещения с по едно легла и една килия с 4 легла. Има обособена килия за жени, за непълнолетни и за чужди граждани.  

10 арестни помещения са с площ от по 4.96 кв.м. и 1 помещение е с площ от 8.68 кв.м. Общата жилищна площ за нстаняване в Арест Кърджали към РСИН – Кърджали при ОСИН – Пловдив е 58.28 кв.м.

Дейността на пробационната служба е работата с осъдени на пробация лица и условно-предсрочно освободените от затвора лица с наложен пробационен надзор, с оглед недопускане на негативни и противообществени прояви за в бъдеще, интеграция в обществото, за спазване на законосъобразен начин на живот.   

Основен приоритет в работата на пробационните служители е организиране и изпълнение на наложените от съда пробационни мерки чрез индивидуалната и групова възпитателна работа, с цел корекция в мисленето и поведението на правонарушителите чрез мерки за контрол и въздействие.  Организиране и включване на лицата в развиващи и корекционни програми. 

При стартиране на наказанието, осъдените на пробация се запознават с постановените в съдебния акт пробационни мерки, както и с правата и задълженията по време на изпълнението на наказанието, като за това подписват протокол за права и задължения. 

По време на изпълнението на наказанието пробация осъдените лица се включат в програми за обществено въздействие, съобразно индивидуалните особености, нуждите, ресурсите и установените дефицити при изготвянето на оценката на риска от рецидив и вреди. 

Неграмотните осъдени лица се включват в образователна програма за ограмотяване и придобиване на първоначални умения за писане и смятане. Зависимите лица се насочват към програма за зависими към злоупотреба с алкохол и наркотици. Младите правонарушители участват в програми за овладяване и повишаване на социалните умения и компетенции. Друга част от осъдените на пробация се включват в програми за придобиване на умения за успешно решаване на проблеми. 

Осъдените за хулигански прояви, с по-висока степен на импулсивност и агресия се предлага участие в програма за справяне с гнева и агресията. Безработните се обучават в умения за търсене и намиране на работа, чрез включване в програма за придобиване на социални умения и компетенции и успешно реализиране на трудовия пазар. В края на 2016г. бяха стартирани и две нови програми: програма за насърчаване на толерантността и програма за сексуалните правонарушители. 

При нужда, съгласие и възможности при законова процедура се прилагат и мерките за електронно наблюдение. 

Дейността на надзорно-охранителния състав в Арест Кърджали към РСИН – Кърджали при ОСИН - Пловдив е насочена към охраната, сигурността и здравето на задържаните в ареста лица. Същите имат наложени мярка за неотклонение 72 часа, както и мярка „постоянно задържане под стража“.

РСИН – Кърджали при ОСИН - Пловдив изпълнява поставените от ГДИН задачи и е утвърдена активно работеща структура в региона, съдействаща за реализиране целите на наказанието, визиране в чл.36 от НК.  

Служби на ГДИН по разположение в България