Областна служба“ Изпълнение на наказанията“ – Плевен   

Областна служба“Изпълнение на наказанията“ гр.Плевен

 

Град Плевен е разположен в централната част на Мизия, равноотдалечен от река Дунав и Стара планина. Той е административен център на Северозападния регион. Градът се намира на 160 km от София (над половината от които по автомагистрала „Хемус“), 220 km от Букурещ, 150 km от Русе, 300 km от Варна и 30 km от Ловеч. Най-близкото до града пристанище на река Дунав е Сомовит, отстоящо на 45 km от Плевен, ферибот Никопол – 55 km. Към 2004 г. се работи по създаване на възможности за използване на едно от близките военни летища за граждански (пътнически и товарни) полети.

 

ОСИН ГР.ПЛЕВЕН

За контакти:

5800 Плевен

 ул.“Сан Стефано“№45а

тел. 064/801-418, 064/801-513

e-mail: osin.pl@gdin.bg

 

  • Намира се на ул.“Сан Стефано“ №45а в непосредствена близост до парк Кайлъка.
  • ОС“ИН“ гр.Плевен е обоснован на предоставен имот – частна държавна собственост  с обща площ от 3385 кв.м. в едно с построените в него две сгради с площ съответно от 194,18 кв.м и 175,81 кв.

ОС“ИН“ гр.Плевен е съставен от пет Районни служби „Изпълнение на наказанията“ и два сектор „Арести“ а именно:

РС“ИН“ гр.Плевен

РС“ИН“ гр.Ловеч

РС“ИН“ гр.Враца

РС“ИН“ гр.Монтана и „Арест“ гр.Монтана

РС“ИН“ гр.Видин и „Арест“ гр.Видин

 

 

РАЙОННА СЛУЖБА “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“ ГР.ПЛЕВЕН

Съставен от пет пробационни звена както следва:

Звено гр.Плевен

Звено гр.Левски

Звено гр.Никопол

Звено гр.Кнежа

Звено гр.Червен бряг

 

 

РАЙОННА СЛУЖБА “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“ ГР.ЛОВЕЧ

РС“ИН“ гр.Ловеч

За контакти:

5500 Ловеч

ул.“Търговска“№55

тел. 068/600-026, 068/602-851

е-mail: osin.lv@gdin.bg

 

Област Ловеч е разположена в централна Северна България и обхваща 8 общини - Ловеч, Троян, Тетевен, Луковит, Угърчин, Ябланица, Летница и Априлци. Ловеч, известен като града на люляците, е административен, стопански, културен и туристически център с население около 50 000 жители.

РС“ИН“ гр.Ловеч се състои от 4 пробационни звена, обхващащи 4 съдебни района на съответните районни съдилища.

Звено Ловеч обхваща съдебен район Ловеч, състоящ се от Общини Ловеч, Угърчин и Летница.

Звено Троян обхваща съдебен район Троян, състоящ се от Общини Троян и Априлци.

Звено Тетевен обхваща съдебен район Тетевен, състоящ се от Общини Тетевен и Ябланица.

Звено Луковит обхваща съдебен район Луковит, състоящ се от Община Луковит.

 

РАЙОННА СЛУЖБА“ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“ ГР.ВРАЦА

 

РС“ИН“ гр.Враца

За контакти:

3000 Враца

Бул. „Демокрация ” № 14

тел:  092/621-440, 092/621-450

e-mail: osin.vr@gdin.bg

 

Враца (стара паралелна форма Вратца) е най-големият град в Северозападна България с население към 2015 г. 54 150 души. [1][2][3] Административен и стопански център на едноименните община Враца и област Враца. Намира се на около 112 km северно от София, 40 km югоизточно от Монтана.

Разположен в подножието на Врачанския Балкан, градът е отправна точка към множество пещери, водопади и интересни скални образувания. Най-известни сред тях са Пещера ЛеденикаВодопад Скакля и Прохода Вратцата.

Във Враца се съхранява Рогозенското съкровище, което е най-голямото тракийско съкровище, откривано досега.[4]

Ежегодно в града се провеждат Ботевите дни, чиято кулминация са митингът-заря на 1-ви юни, провеждан на площад „Христо Ботев“, както и всенародното поклонение на 2 юни на връх Околчица.

РС“ИН“ гр.Враца се състои от 5 пробационни звена, обхващащи 5 съдебни района на съответните районни съдилища.

 

Звено гр.Враца

Звено гр.Мездра

Звено гр.Козлодуй

Звено гр.Бяла Слатина

Звено гр.Оряхово

 

РАЙОННА СЛУЖБА „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“ ГР.МОНТАНА​

 

За контакти:

3400 Монтана

ул. „Марин Дринов” № 2

тел: 096/306 014

факс: 096/307 299

e-mail: osin.mn@gdin.bg

 

Град Монтана, областен център в Република България, има древна история. Съвременният град носи името на римския град Монтана (Montana), в пределите на провинция Долна Мизия, който процъфтява на брега на р.Огоста през ІІ–ІV в.сл. Хр. Писмените извори за историята на това селище са епиграфските паметници от римската епоха, открити в Монтана и областта.

Районна служба „Изпълнение на наказаниятае с район на действие Област  Монтана. В състава си включва арест Монтана и три пробационни звена – Монтана, Берковица и Лом.

 

 

Арест гр.Монтана

 

Арест – Монтана се намира в сградата на РУ МВР - Монтана ул.”Марин Дринов” 2, ет. 3. Застроена площ от 437 кв.м. Изградени са видеоохранителна и сигналноохранителна система. Налице е и каре за разходка на задържаните лица на открито, кухненски бокс за разливане на храната на задържаните лица, саниарен възел и мивка във всяка килия, медицински кабинет.

 

РАЙОННА СЛУЖБА “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“ ГР.ВИДИН

 

РС“ИН“ гр.Видин

За контакти:

3700 Видин

пл. ”Бдинци” № 1

тел. 094/620-373, 094/620-108

Арест гр.Видин

тел. 094/620-108

e-mail:osin.vd@gdin.bg

 

Град Видин е разположен в северозападната част на Република България на двата завоя на Дунав, където реката тече по посока  север - юг.

Видин е град с многовековна история. Създаден през III век преди новата ера, Видин изгражда своя облик в течение на столетия.

Последователно носи имената Бонония,  Бъдин и Бдин.

През ХIII век е главен град на Видинското царство.

Видин е последната българска крепост, превзета от султан Баязид през септември 1396 г., с което България пада под османско иго.

Районна служба „Изпълнение на наказаниятае с район на действие Област  Видин. В състава си включва арест Видин и три пробационни звена – Видин, Кула и Белоградчик.

 

Звено гр.Видин

Звено гр. Кула

Звено гр.Белоградчик

 

Арест Видин от м. януари 1996 г. е преместен в новоизградени помещения, които се намират в сградата на ОДП - Видин, ул.”Широка” 1, бл. “Б”, ет. 5. Заема площ от 398 кв.м. Арестът разполага с  килии , стая за свиждане и срещи със защитници, оборудвана с домофонна система за комуникация. Изградени са видеоохранителна и сигналноохранителна система. Налице е и каре за разходка на задържаните лица на закрито, кухненски бокс за разливане на храната на задържаните лица, саниарен възел с баня, медицински кабинет.

 

Личният състав на сектор “Арести” Видин участва в различни форми на обучение за повишаване на професионалната квалификация. Арестът разполага с административни помещения, оборудвани със съвременна офис техника.

Пробационните служби започват своята ефективна дейност през лятото на 2005г., назначените служители организират и осъществяват пробационните мерки и осъществяват необходимото наказателно - изпълнително въздействие на осъдените лица и постигане целите на наказанието. Те работят във взаимодействие с държавни органи, правителствени и неправителствени организации за ресоциализацията на осъдените.

Пробацията e наказание, което се изпълнява в общността, има за цел да въздейства превантивно и корекционно на извършителите на леки престъпления и да ги подпомага в процеса на усвояване на позитивни поведенчески модели и утвърждаване на законосъобразно поведение. За реализирането на тези цели се индивидуализира дейността по изпълнение на наказанията с всяко осъдено лице и тя да е насочена към  конкретните криминогенни нужди на правонарушителя.

Целта на индивидуалната работа е оказване помощ на отделния индивид или семейство за преодоляване на проблем или удовлетворяване на своя потребност. През призмата на дейността на пробационната служба тази обща цел може да бъде предифинирана като: помощ за удовлетворяване на нуждите на правонарушителите за преодоляване на криминогенните нагласи и повишаване на тяхната автономност за водене на законосъобразен начин на живот.

В хода на изпълнение на наказанието се реализират постоянно се организират образователни и информационни дейности, които са съобразени с нуждите, ресурсите и дефицитите на осъдените лица, като основна цел е успешната им ресоциализация и намаляване риска от рецидив. Осъществява се индивидуално-консултативна и корекционна дейност за оказване на помощ при решаване на редица личностни и социални проблеми на осъдените лица.Тази дейност се осъществява чрез утвърдени от ГД“ИН“ програми, а именно:

  1. “Овладяване на гнева”,
  2. “Програма за обучение в комуникативни  социални умения на правонарушители”,
  3. “Формиране на  умения  за активно поведение на трудовия пазар” ,
  4. ” Програма за шофиращи в нетрезво състояние”,
  5. “Умения за мислене“,
  6. “За ограмотяване“.

Съдейства се на осъдените за насочване към курсове за професионална квалификация. Провеждат се специализирани програми за обществено въздействие, насочени към придобиване на умения за разпознаване на проблемите и вземане на по-добри решения.

Груповата работа се осъществява от пробационните инспектори с помощта и  под ръководство на специалист – методист, дългогодишен служител в пенитенциарната система. 

Служби на ГДИН по разположение в България