Областна служба“ Изпълнение на наказанията“ – Бургас   

ОБЛАСТНА СЛУЖБА  „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“

БУРГАС

За контакти:

8000 Бургас

пл. „Жени Патева” № 1

тел: 056/82 63 63

факс: 056/82 63 63

e-mail: osin.bs@gdin.bg

 

Contacts:

8000 Burgas

1 Jeni Pateva Sq.

tel.: 056/82 63 63

fax: 056/82 63 63

e-mail: osin.bs@gdin.bg

 

Бургас  е най-големият град в Югоизточна България  и вторият по големина на българското Черноморие. Градът е най-важният стопански, транспортен, управленски и просветен център в Югоизточна България.

Областна служба „Изпълнение на наказанията“ Бургас е създадена през юни 2005г. В Бургаски регион наказанието пробация започва да се изпълнява през м.септември 2005г.

ОС „ИН“ Бургас обединява 4 Районни служби „Изпълнение на наказанията“- Бургас, Ямбол, Сливен и Хасково. Областната служба се помещава на третия етаж в  сграда, паметник на културата.

РС „ИН“ Бургас се състои от 7 звена, колкото са съдебните райони в Бургаска област- Бургас, Несебър, Поморие, Айтос, Карнобат, Средец и Царево, който съвместява два съдебни района.

В службата има специализиран екип за водене на групова работа, който организира и води програми за обществено въздействие-развиващи и корекционни, утвърдени от ГД „ИН“. Освен осъдени, с наложена такава мярка по съдебен акт, в груповата работа участват и доброволци. При необходимост, на осъдените се осигурява и консултация със специалист от НПО или  специализирано заведение. Програмите се реализират, освен в групова, и в индивидуална форма. В програмите се включват правонарушители, според вида на зоните на нужда или според типа правонарушение.

РС“ИН“ Бургас работи и с условно предсрочно освободени от затворите Бургас, Ст.Загора и Варна, лишени от свобода, с наложен пробационен надзор като активно ги подпомага в процеса на ресоциализация.

РС „ИН“ Бургас е сред службите, изготвящи най-често предсъдебни доклади. Всички инспектори са обучени и професионално развиват този вид пробационна дейност.

В  Районна служба „Изпълнение на наказанията“ Бургас работят общо 26 пробационни служители – 18 инспектора и 8 младши инспектора.

Пробационните служители ежемесечно провеждат методически дни за повишаване квалификацията и компетентността си. Целта е усъвършенстване на професионалните умения, подобряване организацията на работа, междуинституционалното сътрудничество и взаимодействие с неправителствения сектор.

 

Звено Несебър

За контакти:

8230 Несебър

ул. „Струма” № 6А

тел: 0554/ 4 37 81

e-mail: osin.bs@gdin.bg

 

Звено Поморие

За контакти:

8200 Поморие

бул. „Княз Борис I” № 96А

тел: 0596/3 23 90

e-mail: osin.bs@gdin.bg

 

Звено Айтос

За контакти:

8500 Айтос

ул. „Щерю Атанасов” № 6А

тел: 0558/2 29 29

e-mail: osin.bs@gdin.bg

 

Звено Карнобат

За контакти:

8400 Карнобат

ул. „Граф Игнатиев” № 2, ет.3

тел: 0559/2 28 30

е-mail: osin.bs@gdin.bg

 

Звено Средец

За контакти:

8300 Средец

пл. „България” № 1

тел: 05551/31 65

e-mail: osin.bs@gdin.bg

 

Звено Царево

За контакти:

8260 Царево

ул. „Михаил Герджиков” № 4

тел: 0590/5 25 58

e-mail: osin.bs@gdin.bg

 

РАЙОННА СЛУЖБА „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“

ЯМБОЛ

 

 

 

 

За контакти:

8600 гр.Ямбол

ул. „Търговска” № 164, ет.3

тел: 046/640436

факс: 046/640436

e-mail: osin.ym@gdin.bg

 

Contacts:

8600 Yambol

164 Targovska Str.

tel.: 046/640436

fax: 046/640436

e-mail: osin.ym@gdin.bg

 

Град Ямбол се намира в Югоизточна България и е разположен на двата бряга на река Тунджа.

През 2005г. със заповед на министъра на правосъдието е създадена Пробационна служба в гр.Ямбол. През 2006г. пробационни звена се откриват и в гр.Елхово и гр.Тополовград. Пробационна служба–Ямбол първа участва в проект за електронно наблюдение за непълнолетен правонарушител през 2009 г. Включена е и в проект за гласова верификация през 2015 г.

В  Районна служба „Изпълнение на наказанията“ Ямбол работят общо 8 пробационни служители – 6 инспектора и 2 младши инспектора.

Пробационните служители осигуряват необходимото наказателно-изпълнително въздействие за поправяне и превъзпитание на осъдените лица и постигане на целите на наказанието, като организират и водят Програми за обществено въздействие. РС „ИН“ Ямбол взаимодейства с държавни, правителствени и неправителствени организации за ресоциализацията на осъдените.

Пробационната служба подпомага съда при избора на подходящо наказание и съответния вид пробационни мерки, като изготвя   предсъдебни доклади.

 

Звено Елхово

За контакти:

8700 Елхово

ул. „Александър Стамболийски” № 49

тел: 0478/88263

e-mail: osin.ym@gdin.bg

 

Звено Тополовград

За контакти:

6560 Тополовград

ул. „Иван Вазов” № 2

тел: 0554/ 4 37 81

 
 
На територията на РС“ИН“ Ямбол има два ареста – в гр. Ямбол и гр. Елхово. Арестът в гр. Ямбол е разположен в сградата на  Окръжно управление на МВР в гр.Ямбол и е с   капацитет на арестните помещения  за 30 места.
В  гр.Елхово е арестът е устроен в самостоятелна сграда, построена през 2005г. и е  съобразена с  всички изисквания за минимална жилищна площ на задържаните лица, самостоятелен санитарен възел с  постоянен достъп до течаща вода  и обособено място за престой на открито. Капацитетът на арестните помещения е 28 места.
 

Контакти:

Арест Ямбол

Ул. „Преслав“ № 40

046 663 864

046 680 650

 

Арест Елхово

Ул. „Ал. Стамболийски“ № 49

0478 88394

 

РАЙОННА СЛУЖБА „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“

СЛИВЕН

 

За контакти:

8800 Сливен

ул. „Великокняжевска“ № 13 А

тел: 044 / 63 44 15

факс: 044 / 63 44 15

e-mail: osin.slv@gdin.bg

 

Contacts:

8800 Sliven

13 A Velikokniajevska Str.

tel.: 044 / 63 44 15

факс: 044 / 63 44 15

e-mail: osin.slv@gdin.bg

 

Град Сливен е разположен в подножието на южните склонове на Сливенската планина, с която започва Източна Стара планина.

Върху скален масив, северно от града, е разположен природният парк „Сините камъни“, който обхваща близо единадесет хиляди хектара от Сливенския Балкан, известен под името Карандила.

Районна служба „Изпълнение на наказанията“ Сливен е създадена през м. юни 2005 г. и включва Арест – Сливен и Пробационна служба.

Пробационната служба се състои от три звена: Звено Сливен, Звено Нова Загора и Звено Котел.

В  РС „ИН“ Сливен работят общо 10 пробационни служители – 8 инспектора и 2 младши инспектора

Служителите в РС „ИН“ Сливен се стремят да обогатяват непрекъснато практиката си и да подобряват уменията си. Основната професионална цел е намаляване на риска от рецидив или вероятността от вреди, и настъпване на личностна промяна в осъдените. Водещ е индивидуалният подход към всяко осъдено лице, всъответствие с методическите указания за индивидуална и групова работа, разработени и утвърдени в ГД”ИН”.

По време на изпълнение на наказанието се реализират развиващи и корекционни програми в индивидуална и групова форма, съобразени с оценката на осъдения, регистрираните зони на нужда, необходимостта от снижаване на риска от повторно извършване на престъпление, квалификацията, степента на образование и желанието на осъденото лице.

Програмите се провеждат индивидуално или групово.

 

Пробационна служба - Звено Нова Загора

8900 Нова Загора

ул.”Св.Св.Кирил и Методий”№ 48А, ет. 3

тел./факс: 0457/ 6 26 80

e-mail: osin.slv@gdin.bg

 

Пробационна служба - Звено Котел

8970 Котел

ул. „Проф. Павлов” №8

тел.: 0453/4-26-15

e-mail: osin.slv@gdin.bg

 

 

Арест Сливен се помещава в сградата на ОД МВР Сливен. Там се настаняват лица с мярка за неотклонение – задържане под стража, осъдени на лишаване от свобода, приведени по разпореждане на съда или прокурора за явяване по съдебни дела, за участие в действия по разследването и други процесуални действия или осъдени с взета мярка за неотклонение задържане под стража, като обвиняеми и подсъдими за други престъпления.

 

Арест Сливен

Ул. „Ген. Скоболев“ № 7

0446 644 618

 

 

РАЙОННА СЛУЖБА „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“

ХАСКОВО

 

За контакти:

6300 гр. Хасково

ул. "Патриарх Евтимий", № 2, ет. 3

тел: 038 66 13 62; 038 66 13 58

факс: : 038 66 13 52

e-mail: osin.hs@gdin.bg

 

Contacts:

6300 Haskovo

2 P.Evtimii Str.

tel.: 038 66 13 62; 038 66 13 58

факс: : 038 66 13 52

e-mail: osin.hs@gdin.bg

 

Град Хасково има ключово географско разположение на картата на Балканския полуостров. През последните години си спечели славата на Градът на Света Богородица. На 8 септември 2003г. в града беше открит монументът „Света Богородица, вписан в Книгата на Гинес като най-високият в света паметник на Божията Майка.

РС“ИН“-Хасково е създадена през 2005г. с териториална компетентност - съдебният район на Окръжен съд Хасково и обслужва територията на десет общини: Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Харманли и Община Хасково.

През годините служителите са преминали модули  на обучение от пробационни служители от Пробационна служба на Англия и Уелс.

В  Районна служба „Изпълнение на наказанията“ Хасково  работят общо 15 пробационни служители – 10 инспектора и 5 младши инспектора.

Службата работи в тясно взаимодействие с всички институции.

 

 

Звено Димитровград

За контакти:

6400 Димитровград

бул. " Димитър Благоев" № 10

тел: 0391/60020

e-mail: osin.hs@gdin.bg

 

Звено Свиленград

За контакти:

6500 Свиленград

бул. „България” № 26, ет. 1, ст. 1

тел: 0379/ 6 30 11

e-mail: osin.hs@gdin.bg

 

Звено Харманли

За контакти:

6450 Харманли

бул."България"№2, ет.3

тел: 0373/84147

e-mail: osin.hs@gdin.bg

 

Офис Ивайловград

За контакти:

6570 Ивайловград

ул. „България“ № 47, ет. 3, ст. 4 и 5

тел: 03661/6056

e-mail: osin.hs@gdin.bg

 

Областно звено Следствени арести“ - Хасково  е обособено през 2000г. Първоначално в него са били три ареста – гр. Хасково, гр. Харманли и гр. Свиленград. В последствие ареста в гр. Харманли е закрит през 2004г.

Следствения арест в гр. Хасково е построен през 1988 г. и се намира на последния етаж в сградата на ОДП – Хасково. Помещенията в него – 19  килии, помещение за свиждане и срещи с адвокат, общ санитарен възел с баня и място за престой на открито, са в съответствие със санитарните  изисквания.

Арестът в гр. Свиленград се помещава в сградата на РУ на МВР – Свиленград.

 

Контакти:

Арест

Гр.Хасково

Ул.“Атон“, № 2а, ет.2

ПК 6300

038/663013

 

Арест

Гр.Свиленград

ул. „Крайречна“, №1

ПК 6500

037971501

вътр. 215

 

 

 

 

 

 

Служби на ГДИН по разположение в България