Закриваща конференция по проект „Подобряване на стандартите в затворите и арести чрез ремонтиране на инфраструктурата, за да се осигури зачитане на човешките права“   

Новина

ПРОГРАМА BG-15 НА НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009 - 2014 


На 27 февруари 2017 година, в град София, ГДИН  проведе закриваща конференция по  Проект BG-15-1 „Подобряване на стандартите в затворите и арести чрез ремонтиране на инфраструктурата, за да се осигури зачитане на човешките права”. 
Присъстваха : Главен комисар Гергана Георгиева – главен директор ГДИН , Свилен Цветанов - зам. директор ГДИН,  Венета Стоилова - представител на Програмния оператор  BG 15, ръководен и експертен състав на ГДИН, началници на затвори и областни служби „Изпълнение на наказанията“, магистрати, представители на Министерство на правосъдието и други заинтересовани страни. 

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) към Министерство на правосъдието, изпълни в качеството си на бенефициент Договор №93-00-46/20.02.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма BG15 на Норвежки финансов механизъм 2009-2014, с финансиране в размер на 7 058 056 евро или 13 804 357,67 лв. Това е размерът на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ от НФМ. С тези средства са извършени:  реконструкция, строително-монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване в затворнически общежития в с. Дебелт и с. Разделна, в затвора в гр.Сливен, специализирана болница за активно лечение на лишените от свобода към затвора в гр.Ловеч, кухнята към затвора в гр.Ловеч, корпуса на затвора в гр.Стара Загора, кухнята към затвора Бургас, затворническо общежитие „Атлант“ в гр. Троян, арест и пробационна служба в гр. Шумен, както и Учебния център към ГДИН в гр. Плевен. С помощта на този проект са подобрени условията в 10 обекта от структурата на ГДИН.

Пред колеги и гости на Конференцията, Васко Бабаджанов – началник на сектор „ОСА“ при ГДИН и ръководител на проект NFM-2013- BG15-1, представи  изпълнението на дейностите по  Проект BG-15-1 „Подобряване на стандартите в затворите и арести чрез ремонтиране на инфраструктурата, за да се осигури зачитане на човешките права”. 
Бранимир Мангъров – началник на затвора в гр. Бургас и местен координатор на проекта, представи  постигнатите резултати и степента на изпълнение на препоръките на КПИ. 
Иван Петков - началник на РСИН гр.Шумен и местен координатор по проекта, представи как функционират новоизградените обекти в гр.Шумен и какво е променено при третирането на задържаните под стража лица.

Отчетени бяха предизвикателствата при изпълнението му - изпълняван е при смяна на няколко ръководства на ГДИН, на няколко правителства. Но екипът е получил подкрепата на всички ръководства, успешно е осигурено допълнителното финансиране, за да се стигне до окончателния списък на реновираните обекти.

ГДИН обяви изпълнение на целите на проекта BG-15-1: достигнати са националните и европейските стандарти за осигуряване на материално-битови условия за лишените от свобода и задържаните под стража лица в посочените инфраструктурни обекти.   
Партньор по проекта бе Съвета на Европа.

Служби на ГДИН по разположение в България