Заключителна конференция по проект на Съвета на Европа   

Събитие

 

София, 26 януари 2018 г.

 

 

Подкрепа за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека и на стандартите и препоръките на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание в България

(Реформа в затворите)

 

В петък, 26 януари 2018 г., от 10.00 ч. в хотел „Анел” – гр. София ще се проведе заключителната конференция по проекта „Подкрепа за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека и на стандартите и препоръките на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание в България (Реформа в затворите)“. Проектът се финансира от Доверителния фонд за правата на човека (Human Rights Trust Fund - HRTF) и се изпълнява от Съвета на Европа.

 

На конференцията ще бъдат произнесени приветствени слова от:

 

Проф. д-р Николай Проданов, заместник-министър на правосъдието на Република България;

 

Г-жа Миглена Тачева, директор на Националния институт на правосъдието / или г-жа Силвия Димитрова, заместник-директор на Националния институт на правосъдието ;

 

Г-н Свилен Цветанов, главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието на Република България.

 

С този проект Съветът на Европа оказа подкрепа на българските власти в процеса на реформиране на затворите и на преодоляването на откритите недостатъци във връзка с условията в местата за лишаване от свобода и отнасянето към осъдените лица. Проектът беше реализиран в тясно сътрудничество с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието на Република България и Националния институт на правосъдието.

 

Целта на събитието е да представи постигнатите резултати от изпълнението на проекта пред местните партньори, заинтересованите страни и широката общественост и по този начин да постави официалния завършек на неговото изпълнение. (Моля, вижте приложената програма).

 

Журналистите и фотографите са любезно поканени да отразят това събитие.

 

За повече информация относно проекта, моля, свържете се с г-жа Raluca Ivan, Council of Europe, Avenue de l’Europe, 67075 Strasbourg Cedex, France на тел.: 0033 3 90 21 52 26, или e-mail: raluca.ivan@coe.int  

 

За информация във връзка с това съобщение за пресата, моля, свържете се с Г-н Ангел Топкаров на тел.: +359 2 8139 119, e-mail: Angel.Topkarov@gdin.bg  и с г-жа Корнелия Кирилова на тел.: + 359 2 9359161, e-mail: k.kirilova@nij.bg.  

Служби на ГДИН по разположение в България