В периода 24-25.06.2019 г. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ беше домакин на експертна среща на Европейската конфедерация по пробация (СЕР) по въпросите за работата със сексуални правонарушители в местата за лишаване от свобода и пробационните служби в Европа   

Събитие

          В периода 24-25.06.2019 г. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ беше домакин на експертна среща на Европейската конфедерация по пробация (СЕР) по въпросите за работата със сексуални правонарушители в местата за лишаване от свобода и пробационните служби в Европа. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ е член на СЕР от 2012 г., сътрудничи си успешно и поддържа взаимно ползотворни отношения с Европейската конфедерация по пробация, партньорските пенитенциарни служби и експертните организации, функциониращи на полето на изпълненията на наказанията, поради което беше избрана да домакинства престижното събитие. СЕР обединява пробационните служби от цяла Европа, за да промотира рехабилитацията и социалното включване на правонарушителите и да спомогне за развитието на персонала на практическо и управленско ниво. В рамките на мрежата на СЕР се обменят практики, политики и знания, с цел създаване на методи за работа, основани на научни доказателства.

          Експертната среща беше официално открита от главен комисар Васил Миладинов – главен директор на ГДИН и г-н Вилям ван дер Бруге – генерален секретар на СЕР. В нея взеха участие представители на 10 европейски корекционни системи, включително водещи експерти по темата като проф. Кирън Маккъртър и г-жа Мариане Фуглесвед. Целта на срещата беше да се обсъди проект на препоръка на Съвета на министрите, разработен от двамата специалисти, за управлението и третирането на сексуални правонарушители в затворите и пробацията в съответствие със стандартите на Съвета на Европа. По време на събитието бяха представени добри практики, нови подходи и обменен професионален опит за работа със специфичната категория правонарушители от страните: Холандия, Великобритания, Дания, Испания, Ирландия, Германия, Словакия, България и Албания.

Служби на ГДИН по разположение в България