Транснационален семинар по партньорски проект „Трансфер на обучителни подходи относно радикализацията“   

Новина

В периода 15 – 18.10.2018г. в гр. Рим, Италия, делегация от ГД „Изпълнение на наказанията“, водена от гл. комисар Васил Миладинов, главния директор и ст. комисар Ивайло Йорданов, заместник-главен директор взе участие  в първия транснационален семинар по партньорски проект „Трансфер на обучителни подходи относно радикализацията“ (TRAin TRAINING), финансиран по програма „Правосъдие“ на Европейската комисия.

Целите на проект са насочени към усъвършенстване и актуализиране на знанията относно непрекъснато променящия се феномен на радикализация посредством обучение по специализирани за целта учебни програми и прилагане на инструмента за оценка на риска от радикализация, разработен по предходен проект RASMORAD.

В рамките на визитата беше посетен Центъра за информационно наблюдение на италианската пенитециарна система, където беше представена иновативна информационна система за контрол и супервизия в реално време на затворническата популация във всичките 200 италиански затвора за възрастни и непълнолетни.

Беше проведена официална среща на най-високо равнище с г-н Франческо Басентини, главен директор на Италианската пенитециарна администрация, на която като символ на отличното сътрудничество между страните, бяха разменени почетните плакети на двете институции.

Служби на ГДИН по разположение в България