Обучение на тема: " Предотвратяване на дискриминация и стандарти при защита правата на човека "   

Новина

В периода 31.10.2017г.-02.11.2017г. служители от затвора, гр. Сливен участваха в обучение на тема: " Предотвратяване на дискриминация и стандарти при защита правата на човека "

Обучението се проведе от експерти на Съвета на Европа, както следва:

1.    Давид Чупина-член на Екипа към главния секретар на Съвета на Европа по ромските въпроси

2.     Дезидериу Гергей-експерт на Съвета на Европа

3.     Мария Маринова - -Акалай-експерт на Съвета на Европа

Целевата група, участвала в обучението наброява 25 служители, представители на надзорно-охранителен състав, инспектори социална дейност и възпитателна работа и медицински специалисти от затвора Сливен.

В рамките на обучението в интерактивна форма се дискутираха въпроси, свързани с:

-Ключови умения за работа в многосекторни екипи;

-Управление и трансформация на конфликти;

-Правата на човека и структурни проблеми в местата за лишаване от свобода в практиката на Европейския съд за правата на човека;

-Уязвимите групи в практиката на съда за правата на човека и директното им приложение в местата за лишаване от свобода.

В резултат на обучението се повиши информираността на служителите за стандарти и практики в контекста на услугите в местата за лишаване от свобода и се обогати практическия инструментариум за позитивно третиране на лишени от свобода жени.

На 01.11.2017г. експертите на Съвета на Европа посетиха затвора, гр. Сливен и в рамките на 2 часа се запознаха с материалната среда и основните подходи при работа с лишени от свобода жени.

Служби на ГДИН по разположение в България