Семинар за подобряване уменията на специалистите за прилагане Закона за защита от домашното насилие   

Събитие

На 20.10.2017 г. инспектор Сийка Четалян от ОСИН – РСИН – Пловдив, взе участие в Семинар, организиран в рамките на Проект „Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие“, проведен в хотел „Реал“, гр.Пловдив.

Проектът е финансиран от Министерство на правосъдието, с изпълнител Фондация „Джендър алтернативи“ – Пловдив.

Експерти на Фондацията и експерти от ДСП, ОЗД, ОС – Пловдив, РП – Пловдив и ОД на МВР - Пловдив обмениха опит в защита правата на жертвите на домашното насилие. Чрез презентации, дискусии и работа по казуси участниците споделиха практики по отношение координиране работата на релевантните институции.

Служби на ГДИН по разположение в България