Семинар на тема "Програмата Анонимни алкохолици – модел на работа, добри практики и предизвикателства"   

Новина

В периода от 24 октомври до 26 октомври 2018 г. беше проведен тридневен семинар на тема „Програмата Анонимни алкохолици – модел на работа, добри практики и предизвикателства“, организиран съвместно със Сдружение „Анонимни алкохолици“ /АА/, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ /ГДИН/ и затвора в гр. Стара Загора. Сдружението „Анонимни алкохолици“ реализира сбирки на доброволен принцип, въз основа на 12-стъпковата програма, която помага зависимите от алкохола лица да спрат употребата и да се научат да живеят в трезвост, както и да поставят алтруизма и емпатията над собствените си интереси във всички житейски области.

Събитията по семинара стартираха със среща на представители на Сдружение „АА“ със служители на ГДИН, където беше представена дейността и ползите от работата с лица, злоупотребяващи с алкохол, и бяха обсъдени възможностите за разширяване на дейността в местата за лишаване от свобода. На следващия ден старши комисар Иван Карушков – началник на затвора в гр. Стара Загора откри семинара и реализираната пред всички участници и гости на мероприятието открита сбирка на „Анонимни алкохолици“ в затвора в гр. Стара Загора.

На събитието беше представен опита на Полша и Шотландия в ресоциализацията и превъзпитанието на правонарушителите с алкохолна и наркотична зависимост по време на изтърпяване на наказанието. Представена беше програмата АА, водена в затвора в гр. Стара Загора, програмата АА, водена в затворите в Полша и опита по програмата във Великобритания.

Реализирането на идентични програми съответства на целите на наказанието и е съотносимо към превъзпитанието на лишените от свобода и подпомагане на процеса наресоциализация.

Служби на ГДИН по разположение в България