Проведена среща с членовете на съюза на юристите - Кърджали   

Събитие

На 15.03.2013 г. с сградата на Окръжен съд - гр. Кърджали се проведе работна среща с членове на Съюза на юристите - Кърджали. В срещата взеха участие съдии от районен съд, прокурори от окръжна и районна прокуратура, окръжна следствена служба и представители на адвокатска колегия. По време на работната среща бе разгледано наказанието "пробация" и практическото му приложение.
Ще бъде проведено ново съвместно практическо занятие в сградата на ОСИН - гр. Кърджали с участието на пробационните инспектори и съдии от Районен съд - гр. Кърджали.

Служби на ГДИН по разположение в България