Проведена експертна среща по проект „Папа Плюс“   

Новина

На 17.05.2018 г. в гр. София се проведе експертна среща по проект „Папа Плюс“, съвместно разработван със Сдружение „Дете и пространство“ и COPE (Мрежа за деца на затворници в Европа). В събитието взеха участие д-р Елеонора Лилова (Председател на Държавна агенция за закрила на детето), г-жа Лиляна Събева (Наблюдателна комисия към Столична Община), г-жа Лилия Тодорова Енчева-Христова (Омбудсман при град София), г-жа Валентина Гешева (член на Управителния съвет на Фонд за превенция на престъпността - ИГА), г-жа Мая Грозданова (консултант към Уницеф България) и други представители на държавни институции и неправителствени организации.

    

Беше проведена дискусия относно представяне на обща визия и инициатива по проекта, изграждане на Национална мрежа в подкрепа на деца с родители в затвора, както и подобряване на социалната и възпитателна работа с тях.

Предвиждат се обучителни сесии през месец октомври 2018 г. за  инкорпориране на инструменти за затворническия персонал за правата на  децата и работата с тях, повишаване на осведомеността при подкрепа на бащи в затвора и техните деца при посещенията. Тази инициатива ще спомогне за подобряване на семейните отношения, облекчаване на работата с тези уязвими групи и намаляване на риска от рецидив при лишените от свобода.

Служби на ГДИН по разположение в България