Проведен семинар относно оценка на риска от радикализация по проект RASMORAD   

Новина

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

На 17 – 19 януари 2018 г. в хотел „Сити Авеню“, гр. София беше проведен семинар относно оценка на риска от радикализация по проект RASMORAD (Повишаване на информираността и мобилността на служителите за насилствената радикализация в затворите и пробационните служби), съ-финансиран по програма „Правосъдие“.

          Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ е партньор по проекта, който има за цел да подобри методологиите за насилствена радикализация в следните държави: Италия, Португалия, Франция, България, Румъния, Белгия и Кипър и да създаде система за ранно предупреждение при откриване и превенция на екстремистки отклонения при лишените от свобода. В него са ангажирани ключови участници, занимаващи се с радикализация в Европейските затвори: мениджъри, съдии, законодателни органи, затворнически и пробационен персонал.

            Семинарът започна с приветствие от г-н Свилен Цветанов – ВПД Главен директор на ГДИН, който подчерта, че радикализацията не е наболял проблем в България, но нашата държава трябва да бъде подготвена за новите тенденции и заплахи в Европа. Според г-н Цветанов проектът е добро начало за проучване на тези процеси. Той потвърди своята увереност, че ще бъде изпълнен успешно.

            На семинара присъстваше и проф. Проданов – заместник министър на правосъдието, според когото трябва да бъде създадена унифицирана система за сигурност. Нашето сътрудничество с Министерство на вътрешните работи винаги е била успешно и сега е моментът, в който трябва да започнем да се борим с радикализацията.

            Презентации за работата срещу терористичните атаки изнесоха представители на Академията на МВР. Те подробно обясниха как може да бъде предотвратен един такъв план. Не по малко важно беше представянето на дейността на отдел „Европол“ от Министерство на вътрешните работи.

           Гостите на семинара разказаха за организацията на структурите си за борба и предотвратяване на радикализацията в своите държави. Предвид различната степен на заплахи от радикализация в различните страни, презентациите на отделните представители показаха и различна организация на работата с лишени от свобода.

Служби на ГДИН по разположение в България