Професионален празник - 29.01.2013г.   

Събитие

На 29.01.2013 г. в сградата на ГДИН в гр. София бе официално отбелязан професионалния празник на работещите в органите по изпълнение на наказанията. В честването взеха участие ръководни служители от МВР, Върховна касационна прокуратура, представители на дирекции от Министерство на правосъдието и бившият ресорен заместник-министър г-н Пламен Георгиев.
В тържеството и последващия го коктейл се включиха всички служители на главната дирекция, както и ръководствата на затвора в гр. София и на Областна служба „Изпълнение на наказанията” – гр. София. 
В своите приветствия до участниците в тържеството г-н Борис Стратиев, г-н Пламен Пачев, г-н Петър Василев, г-н Атанас Илков и г-н Пламен Георгиев подчертаха значението на празника за легитимираното на професията на служителя по изпълнение на наказанията в обществото. Те акцентираха върху нейната социална значимост, хуманна мисия, традиции и европейска визия. Специално, в словата на ораторите, се отдели внимание на текущите трудности, на тяхното преодоляване и на развитието на професионалните стандарти в затворите, арестите и пробацията.
Професионалният празник, с неговото масово честване в София и в страната, се превръща във важен ритуал на организацията, който с всяка изминала година по-ефективно съдейства за укрепване на лоялността и развитие на мотивацията на служителите.

Служби на ГДИН по разположение в България