Представяне на стратегията за осигуряване на здравните грижи за затворите   

Новина

 

Проектът „Подкрепа за прилагане на решенията на ЕСПЧ и стандартите и препоръките на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание (КПИ) (с фокус върху реформата на затворите)” достигна важен приложен етап по отношение на реформата на здравните грижи в местата за лишаване от свобода. На 13 септември 2017 г. пред министъра на правосъдието г-жа Цецка Цачева, като основна заинтересована страна в процеса на реформи, беше представена стратегията за осигуряване на здравните грижи в затворите в България. Г-жа Цачева даде пълната си подкрепа за изпълнението на стратегията.

На 14 септември стратегията и съпътстващият я план за действие бяха обсъдени допълнително на кръгла маса, в която взеха участие множество заинтересовани страни. Като целта на кръглата маса бе да се изяснят основните задачи и сроковете за изпълнение на въпросните документи. На срещата бяха изразени коментари и мнения от Министерството на правосъдието и по-специално от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", в това число от началника на сектор "Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода", от представител на Министерството на здравеопазването, заместник-омбудсмана и ръководител на Националния превантивен механизъм, от Националния институт по правосъдие и Българския хелзинкски комитет.

Служби на ГДИН по разположение в България