Откриване на спортен център в Поправителния дом за непълнолетни младежи към затвора в гр. Враца   

Събитие

На 10.01.2020 г. зам.-министъра на правосъдието проф. Николай Проданов и главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гл. комисар Ивайло Йорданов откриха спортен център в Поправителния дом за непълнолетни младежи към затвора в гр. Враца. Той се намира в сграда на  затвора, в непосредствена близост до поправителния дом, която е пригодена, съгласно съвременните изисквания за третиране на непълнолетните правонарушители. Изградени са помещения за провеждане на спортни занимания на закрито – фитнес зала и мини футболно игрище.

Предстои изграждане и обособяване на място за игра на тенис на маса, зала за провеждане на колективни мероприятия,  беседка и пейки в двора на поправителния дом, където да се провеждат учебни занятия на открито. Преоборудването на спортната зала е реализирано със средства, осигурени от Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ и с труда на лишени от свобода от затвора в гр. Враца.

Към настоящия момент в поправителния дом са настанени 21 непълнолетни младежи. Поправителния дом бе преместен от гр. Бойчиновци през август 2018 г. в изцяло реновирана сграда, изграден на територия, извън корпуса на затвора. За непълнолетните правонарушители бе изградено и обзаведено ново училище. Сградният фонд на Дома в гр. Бойчиновци бе преустроен в затворническо общежитие от закрит тип и в него поетапно се преместват лишени от свобода от корпуса на затвора в гр. Враца.

Служби на ГДИН по разположение в България