Националната конференция с международно участие „Насилието и детето на 21 век "   

Новина

 

ИНФОРМАЦИЯ

относно участие на началника на Областна Служба „Изпълнение на наказанията" - Пловдив в Националната конференция с международно участие „Насилието и детето на 21 век /Концептуални и практически предизвикателства/"

Комисар Иван Гълъбов - Началник Областна Служба „Изпълнение на наказанията"- Пловдив взе участие в Националната конференция с международно участие „Насилието и детето на 21 век /Концептуални и практически предизвикателства/", организирана от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", ДАЗД и Община Пловдив, която се проведе на 23.11 и 24.11.2017 г. в Гранд хотел „Пловдив", гр.Пловдив.

Основна цел на конференцията бе да фокусира вниманието на представители на централни ведомства, общини, училищни директори и учители, социални работници, върху два ключови аспекти на насилието над и между деца - теоретико-концептуални и практически.

В конференцията участваха народни представители, представители на министерства, кметове на общини, ръководители на общински администрации, университетски преподаватели, представители на БАН, учители и училищни директори, както и представители на неправителствени организации.

По тема „Прояви на насилие между деца", изказване направи началника на Областна служба „Изпълнение на наказанията" - гр.Пловдив, комисар Иван Гълъбов.

Служби на ГДИН по разположение в България