На 8 ноември 2010 година тържествено бе осветен новия параклис „Св. Арх. Михаил” при затворническо общежитие /ЗО/ „Атлант” – Троян към затвора гр. Ловеч   

Новина

Е Д Н А М Е Ч Т А - С Т А Н А Р Е А Л Н О С Т


На 8 ноември 2010 година тържествено бе осветен новия параклис „Св.арх. Михаил” при затворническо общежитие /ЗО/ „Атлант” – Троян към затвора гр.Ловеч, от Ловешкия митрополит Гавраил, в съслужение от отец Кънчо – свещенослужител в затвора-Ловеч и отец Марин от Троян.

Дългогодишната работа по направата, оформянето, изографията и камбаната е дело на всички, което е характерно за българската родова памет. Министерството на правосъдието спомогна със средства за закупуването на материали, Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” /ГДИН/ - със закупуването на бои за рисуването на иконите, Държавното предприятие „Фонд Затворно дело” - с реализирането на камбаната, ЗО „Атлант” с всеотдайната работа на ръководството и състава, както и с участието с доброволен труд на лишени от свобода в направата и изографисването на параклиса.

След църковната служба митрополит Гавраил произнесе слово за радостното събитие, за необходимостта параклисът да дава упование и благочестие на всички – пожелали символа на вярата да помага в преодоляване на грешката и търсене смисъла към доброто. Владиката поръси участниците в тържеството.

От името на министерство на правосъдието – г-жа Караганова – началник на отдел „Социална работа и възпитателна дейност с правонарушители” при ГДИН прочете Поздравителен адрес от ресорния заместник министър на правосъдието – господин Христо Ангелов до ръководството на общежитието. Направи впечатление изразът, че „направата на храм в българската памет е символ на вяра, култура и бит.”

От името на ГДИН, главният директор Петър Василев поздрави служителите в общежитието и затвора гр. Ловеч за стореното - параклисът да има тази красива иконография и да спомага в силата на въздействие на благослова и премъдростта.

Началникът на общежитието – Марин Вачевски благодари на всички присъстващи, почели събитието и изказа благодарност на различните институции, спомогнали параклисът „Св.арх.Михаил” да бъде осветен на празничната дата. Той посочи сред присъстващите – лишения от свобода В.Петков дарил своя труд по вътрешното оформяне стенописите на храма.

Тържественото освещаване на параклиса бе почетено от С.Донков – Зам. - областен управител, Ст.Лалева-Таймкова – депутат, г-жа Монева – Председател на Окръжния съд, К.Петров – Окръжен прокурор, М.Акимов – Кмет на гр.Троян, М.Ичев – Началник на РПУ-Троян, Г.Аргиров – районен прокурор, С.Сеизова – Председател на Районния съд, Ан. Балев – Председател на Общинския съвет, д-р Цв. Дудевска - Директор на Болницата за белодробни заболявания, М.Шишков – Директор на Горското стопанство, Ст. Дамянова – Директор на Хлебозавода, представители на Наблюдателната комисия от Ловеч и Троян, Ръководството на затвора град Ловеч, представители на ГДИН и местата за лишаване от свобода.

Изграждането на параклиса, като кът за молитва, покаяние и християнска смиреност е полезно начинание. Нека ползването му да носи повече позитивни емоции и събития! Да спомага в нравственото превъзпитание чрез смисъла на вярата! Да се превърне в средище на културна идентичност и просперитет!

Представители на средствата за масова информация отразиха събитието подобаващо.

Служби на ГДИН по разположение в България