На 30-31 октомври 2018 г. в Резиденция Бояна...   

Новина

На 30-31 октомври 2018 г. в Резиденция Бояна, гр. София се проведе на 8-та сесия на Смесената междуправителствена комисия „България – Баден-Вюртемберг“.  Представители на Министерството на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и ДП „Фонд затворно дело“ се срещнаха и обсъдиха възможностите за двустранно междуинституционално сътрудничество със свой колега от Министерството на правосъдието на федералната провинция „Баден-Вюртемберг“. Бяха коментираните сфери на взаимен интерес като: развитието на местата за лишаване от свобода, осигуряването на трудова заетост, ресоциализацията и професионална квалификация на лишените от свобода както и обмен на утвърдени практики и опит в прилагането на базирани върху взаимното признаване инструменти на ЕС. Обсъдена беше и възможността за организиране на конференция от Министерството на правосъдието на федерална провинция през 2019 г., на която ще участват както ръководители на съответните ведомства, които ще коментират стратегически въпроси, така и експерти, които ще обсъждат практически теми по договорените сфери на сътрудничество. 

Служби на ГДИН по разположение в България