На 3 октомври 2011 година бе тържествено открита учебната година в затвора – Варна   

Новина

НАПРЕД НАУКАТА Е ... СВОБОДА

На 3 октомври 2011 година бе тържествено открита учебната година в Затвора - Варна с участието на ученици, учители, ръководство, представители на администрацията на затвора, гости.
Удовлетворяващи отговорния критерий за ученик защитиха общо 84 лишени от свобода. Те ще търсят пътя към знанията, човешкото развитие и усъвършенстване чрез подготвеното обучение в три паралелки - първи клас и една паралелка 3-4 клас в корпуса на затвора . Началото на учебната дейност стартира и в ЗООТ „Разделна" към Затвора - Варна, където учебния процес започна в две паралелки първи клас и една паралелка 2-4 клас.
Съвместните усилия на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" при Министерство на правосъдието и Министерство на образованието, младежта и науката дават позитивни резултати в намиране на учебни форми за привличането неграмотните - лишени от свобода в образователния процес, в развиване на интелектуалното ниво, в издигане образователното равнище и култура.
Откритите паралелки представляват филиал на училище „Аргира Жечкова" при Затвора - Сливен, учебно заведение, чествало наскоро близо половин - вековен юбилей от създаването си.

Администрацията на Затвора - Варна придаде определена радост към събитието, тъй като за кратки срокове пригоди помещения за учебни стаи, успя да ги оборудва с чинове и столове, създаде предпоставки учители и ученици да проявяват мотивираност при усвояване на учебния материал.
Включването на осъдените в учебно-образователния процес предоставя възможност за ресоциализация на лишените от свобода, за по-доброто им котиране на пазара на труда след изтърпяване на наказанието. Началникът на затвора - Варна, Росен Желязков поздрави лишените от свобода за изявеното им желание за учат, за готовността им да променят живота си. В словото си той отбеляза, че в Европа се акцентира повече върху образованието на затворниците, в тяхната професионална квалификация и умения.

По стародавна традиция училищният звънец прикани ученици и учители към класните стаи.
Интересът на средствата за масово осведомяване бе оправдан и събитието бе отразено от местните и централни медии.

Служби на ГДИН по разположение в България