На 06 ноември 2017 г., в хотел Сити Авеню, София беше проведена кръгла маса по проект ...   

Новина

Проведена кръгла маса по проект “Подкрепа за изпълнението на решенията на Европейския съд за правата на човека и стандартите и препоръките на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание в България (затворническа реформа)“

 

       На 06 ноември 2017 г., в хотел Сити Авеню, София беше проведена кръгла маса по проект “Подкрепа за изпълнението на решенията на Европейския съд за правата на човека и стандартите и препоръките на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание в България (с фокус реформа в затворите)“, финансиран от Доверителния фонд за правата на човека към Съвета на Европа, в която взеха участие Зам. главен директор на ГДИН – комисар Митко Димитров, международни консултанти на Съвета на Европа – г-жа Катрин Криймър и г-жа Елизабет Гилкрист – регистриран съдебен психолог, национални консултанти на Съвета на Европа – г-н Йордан Йосифов и г-жа Весела Банова, представители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

       В рамките на събитието беше представена изготвена от експертите на Съвета на Европа рехабилитационна програма, която се основава на резултатите от проведено в България през март 2017 г. в рамките на същия проект посещение за оценка в три затвора – в Бургас, Варна и Сливен, както и на резултатите от консултации с местни и международни заинтересовани страни. Всички резултати са систематизирани в доклад за оценка.

       Важна част от програмата на кръглата маса беше провеждането на конструктивен междуинституционален диалог относно включване в програмата на две групи уязвими лишени от свобода (осъдени на доживотен затвор и жени) за поддържане на добър баланс в живота, за намаляване на уязвимостта, подобряване на владеенето на емоциите и развитие на умения, които да правят тези лишени от свобода по-малко уязвими, както и за справяне със затворническия живот и социалната рехабилитация.

Представената програма е организирана етапно в дванадесет сесии по следния начин:

1)    Определяне на конкретната уязвимост или проблем и използване на цели за постигане за изготвяне на план за намаляване на уязвимостите.

2)    Развитие на познавателни и социални умения.

3)    Разпознаване на емоциите, които съпътстват или причиняват, или влошават.

4)    Обучение за регулиране (владеене) на емоциите.

5)    Планиране на безопасността.

       

При провеждане на кръглата маса бяха обсъдени и критериите за включване и изключване от програмата, като участието в нея се осъществява на доброволен принцип.

Служби на ГДИН по разположение в България