Международно обучение по проект „Интегра“   

Новина

        В периода 17-21.06.2019 г. се проведе първото международно обучение по проект „Интегра“ (Интегриран подход за противодействие на радикализацията в общността, затворите и пробационните служби) в  Университета Тулуза 2 - Льо Мирай във Франция. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ си сътрудничи успешно с Центъра за изследване на демокрацията, партньор по проекта, за реализиране на целите му. На събитието присъстваха представители от Франция, Гърция, Португалия, Международната служба на корекционните служби и затворите (ICPA), и България.

        Обучението беше открито от г-н Педро дас Невес, изпълнителен  директор на IPS Иновативни корекционни системи от Португалия. Беше поставен акцент върху заплахата от процесите на радикализация в затворите, пробационните служби и организациите за общественополезна дейност, подготовката на затворническия и пробационен персонал за справяне с насилствени екстремисти правонарушители и лишени от свобода лица в риск, значението на динамичната сигурност, избора на режим в затвора при налагане на наказание, оценката на риска, програмите за рехабилитация за ефективна превенция, справяне и противодействие на радикализацията, обмена на опит и обсъждането на случаи от практиката на държавите.

Служби на ГДИН по разположение в България