Международна конференция, която се организира в партньорство между ГД „Изпълнение на наказанията“ и europris със съдействието на ДП „Фонд затворно дело“ на тема „Режимът в европейските затвори“   

Новина

София , 14-15 декември 2016 г. 

В сряда и четвъртък, 14-15 декември 2016 г., с начален час 8.30 ч.(регистрация) в Хотел Рамада София ще бъде организирана международна конференция, която се организира в партньорство между ГД „Изпълнение на наказанията“ и EuroPris и със съдействието на ДП „Фонд затворно дело“ на тема „Режимът в европейските затвори“

 

На конференцията приветствие ще поднесе г-жа Красимира Филипова, заместник-министър на правосъдието на Република България;

 

Българският опит по отношение на режима в затворите ще бъде споделен от г-жа Гергана Георгиева, главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието;

 

Г-жа Илияна Танева – представител на Съвета на Европа ще изнесе презентация на тема: „Трудова заетост за правонарушителите и европейското законодателство по отношение на затворите“

 

Лектори на предстоящото събитие ще бъдат водещи експерти в пенитециарната сфера от Белгия, Холандия, Италия, Ирландия, Дания, Португалия, Норвегия, Обединеното Кралство, Турция, Румъния  и Каталуня.

 

Предстоящият форум е отворен за експерти, представители на затворите, неправителствените организации и университетите. Програмата на конференцията включва презентации и кръгли маси по въпроси, свързани с трудовата заетост на лишените от свобода, маркетинга на продукти, произведени в затворите, образованието и професионалната квалификация на осъдените лица, методите за корекционна работа с лишени от свобода, представители на различни националности и увеличаване на възможностите за работа на бивши затворници посредством социално предприемачество. 

Служби на ГДИН по разположение в България