Международен семинар “Разнообразни подходи за превенция и противодействие на радикализацията   

Събитие

Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" беше домакин на международен семинар “Разнообразни подходи за превенция и противодействие на радикализацията и насилствения екстремизъм в затворническите и пробационните служби – предизвикателства и перспективи”, който се проведе в Пловдив на 5-6 юни 2019 г. Събитието се организира в рамките на проект TRAin TRAINING (Трансфер на обучителни подходи в радикализацията), финансиран по програма „Правосъдие“ на Европейския съюз (2014-2020), прилагана в сътрудничество с Министерство на правосъдието на Италия и Института за обучение на магистрати на Белгия (IGO).

          Фокусът на международния семинар беше насочен към споделяне на знания и опит за различните подходи за превенция и противодействие на радикализацията, насилствения екстремизъм в местата за лишаване от свобода и пробацията, ролята на персонала, предизвикателствата и перспективите, международната правна рамка и връзката между управлението на радикализирани лица и подхода към правата на човека.

Международният семинар беше официално открит от г-н Розалин Петков - заместник-кмет на Община Пловдив, проф. Николай Проданов – заместник-министър на правосъдието на Република България, г-жа Карла Циаварела – директор „Общи въпроси и международни отношения“ в дирекция „Основно обучение“, Италианска пенитенциарна администрация и гл. комисар Васил Миладинов – главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Събитието събра повече от 75 участника-  представители от Съвета на Европа,  Министерство на правосъдието на Италия, Министерство на правосъдието на Белгия, Министерство на правосъдието на България,  Министерство на вътрешните работи на България, Международната асоциация на корекционните служби (ICPA), Европейската конфедерация по пробация (CEP), Мрежата за повишаване на осведомеността по въпросите на радикализацията към Европейската Комисия (RAN), експерти от Норвегия, Швеция, Белгия, Полша, Холандия, Португалия, Тунис, Център за изследване на демокрацията, както и представители на местната власт, магистрати, представители на ГД „Изпълнение на наказанията“ и служители от затвора и пробационната служба в гр. Пловдив.

Служби на ГДИН по разположение в България