Меморандум за сътрудничество между Стопанска академия „Димитър А. Ценов” и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“   

Новина

На 18.09.2013 година беше подписан  Меморандум за сътрудничество между ректора на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” Свищов – почетен проф. д-р Величко Адамов  и главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието – главен комисар Митко Димитров. Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов е висше училище с над 75-годишна история и традиция в областта на образованието и науката. Висшето училище има над 130 000 възпитаници, като ежегодно се обучават 12 000 студенти.
По силата на сключеното споразумение служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ на експертно и ръководно ниво ще имат възможност да повишат своята квалификация в предлаганите магистърски и докторски програми, да участват в общи екипи за разработване на научно-изследователски и практико-приложни проекти, включително по програмите на ЕС, както и в научни публикации и форуми. 
На студентите на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ ще бъде предоставена възможност за добра практическа подготовка и провеждане на стажове в поделенията на ГДИН.

Служби на ГДИН по разположение в България