Кръгли маси с международно участие по дейност 1.1   

Събитие

Кръгли маси с Международно участие по Дейност 1.1 от предефиниран проект "Повишаване капацитета на служителите в ГД "Охрана" в съответствие с международните стандарти с цел постигане на по-ефективна съдебна система" по Норвежки финансов механизъм. 

Служби на ГДИН по разположение в България