Конференция „Значението на обучаването на служителите в затворите да установяват и се борят срещу радикализацията и да насърчават отказа от насилие в затвора“   

Новина

Конференция „Значението на обучаването на служителите в затворите да установяват и се борят срещу радикализацията и да насърчават отказа от насилие в затвора“

В периода 16-17 октомври 2018 г. в гр. Тулуза, Франция се проведе международна конференция относно обучението на персонал в затворите за работа с радикализирани лица, насилствени екстремисти и справяне с високорискови затворници. В събитието от страна на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ взе участие г-жа Елена Чурукова (главен експерт в сектор „Международно сътрудничество и професионална подготовка на персонала“), а от страна на Съвета на Европа г-н Иван Коеджиков (началник на отдел „Борба с престъпността“), г-н Атила Юхасз (зам.-председател на Работната група на Съвета по пенологично сътрудничество) и др.

                             Беше поставен акцент върху процесите на радикализация на Западните Балкани и страните от Европейския съюз, ролята на Комитета за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание за разпространяване на политики и добри практики при управлението, обучението на персонал за справяне с радикализацията и борбата с тероризма, предизвикателствата за обучителните програми и предпазването от бърнаут на персонала, който работи пряко с насилствени екстремисти правонарушители.        

Предвижда се издаване на наръчник и разпространение на материали относно постигнатите резултати от конференцията. 

Служби на ГДИН по разположение в България