Международно сътрудничество   

На 26 септември 2014 г. от 10:00 часа в зала „Перла” на Гранд хотел Димят, гр. Варна, се състоя церемония по сключване на споразумение за сътрудничество между Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към министъра на правосъдието на Република България и Национална администрация на затворите на Румъния.

С акта бяха официално прокламирани намерения за установяване и постъпателно развитие на информационен обмен, поддържане на постоянни контакти и размяна на визити за взаимно запознаване с процедурите и правилата, приложими в двете пенитенциарни системи.

Договарящите страни бяха надлежно представлявани от главните директори - главен комисар Росен Желязков и главен комисар за затворите Каталин Клаудиу Бежан. На проявата присъстваха ресорният заместник-министър на правосъдието г-н Марин Вачевски, служители в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и нейните териториални служби в гр. Варна, делегати от Национална администрация на затворите на Румъния, чуждестранни консултанти в областта на затворното дело.

Поканени бяха местни магистрати и представители на средствата за масово осведомяване. Непосредствено след подписване на споразумението за междуведомствено сътрудничество бяха обсъдени конкретни мерки за засилване на диалога в духа на закрепените договорености и координиране на усилията по прокарване на инициативи от общ интерес.

Бяха набелязани и конкретни стъпки за реализиране на сътрудничеството в действия, като разработване на съвместни проекти с европейско финансиране, подкрепа на регионални инициативи и трансфер на експертиза.

 

Служби на ГДИН по разположение в България