03.10.2019 - Заповед № ЧР-05-264/27.09.2019 г. зам.-министъра на правосъдието за обявяване на конкурс за заемане на 1 (една) вакантна бройка за длъжността "Младши инспектор" в пробационна служба - звено Горна Оряховица към районна служба "Изпълнение на наказанията" - Велико Търново ІІ-ра категория при областна служба "Изпълнение на наказанията" - Велико Търново, за заемане на 1 (една) вакантна бройка за длъжността "Младши инспектор" в пробационна служба - звено Свищов към районна служба "Изпълнение на наказанията" - Велико Търново ІІ-ра категория при областна служба "Изпълнение на наказанията" - Велико Търново и за заемане на 1 (една) вакантна бройка за длъжността "Младши инспектор" в пробационна служба - звено Бяла към районна служба "Изпълнение на наказанията" - Русе І-ва категория при областна служба "Изпълнение на наказанията" - Велико Търново.

 

Служби на ГДИН по разположение в България