Назначаване на държавна служба на длъжности за държавни служители по чл. 19, ал.1, т.1 ЗИНЗС   

Служби на ГДИН по разположение в България