МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Главна дирекция 'Изпълнение на наказанията'
 

Skip Navigation LinksНачало > Затвори

Затвор Пазарджик

 

 
 


С решение на общинския съвет през 1932 година се отпускат 180 дка от общинската мера за постройка на нова сграда на затвор в гр. Пазарджик, за  нейното обзавеждане и изграждане на стопанство и зеленчукова градина. С построяването му трябва да бъде съборен старият затвор в центъра на града. 
Сградата се строи в периода 1935 – 1939 г., като до 1942 г. се е използва за тютюнев склад. Поради войната, строителството и реконструкцията й като затвор завършват едва в края на 1942 г., а първите затворници се настаняват в нея в края на месец април 1943 г.
Затворът е проектиран под формата на буквата ”Т” и се изгражда на 1280 кв. м., а оградената около него обхваща 6000 кв.м., без да е включена площта на промишлената зона. Официалното му откриване е през пролетта на 1944 г., в присъствието на регента принц Кирил.
Затворът представлява две отделни сгради, разположени на 1280 кв. м., а оградата около него обхваща обща площ от 6000 кв.м. В последствие е разширяван няколко пъти. През 1955 г. в него е изграден и киносалон с 250 седящи места, на мястото на бившия салон с олтар.
В началото на 70-те години на мястото на едноетажната постройка е изградена нова административна сграда. През 1977 г. е изградено триетажно допълнение към южното крило,  през 1978г. – изцяло новo четириетажно западно крило, а през 1981 г. - триетажно допълнение към северното крило.
От 1978 г. до 1991 г. два етажа от западното крило са използвани за Вечерно средно професионално-техническо училище по машиностроене за ученици  от 1 до 11 клас.
През 1985 г. към затвора е открито трудово-поправително общежитие /ТПО/ "Пазарджик", първоначално за лишени от свобода нерецидивисти от открит тип, което е преобразувано през 1991 г. в ТПО от полуоткрит тип, а през 2002 г.  -  затворническо общежитие /ЗО/  от преходен тип.

         През 1997 г. към затвора гр. Пазарджик е открито и ТПО “Средна гора” за лишени от свобода от преходен тип, което се намира в землището на гр. Пирдоп, Софийска област. След влизането в сила на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража /на 01.06.2009 г./ двете затворнически общежития “Пазарджик” и “Средна гора” са заведения от открит тип. Капацитетът им позволява в тях да изтърпяват наказание общо 160 лишени от свобода.
         Основният корпус на затвора е триетажен, с капацитет 422 лишени от свобода, при спазване на нормативните изисквания от минимум 4 кв. м. за едно лице. В него, освен спалните помещения, се намират медицински център, пералня, столова за хранене на лишените от свобода, спортна зала и параклис.

В затвора гр. Пазарджик се настаняват се лишени от свобода от области:  Пазарджик и Пловдив.За медицинското и здравно обслужване на лишените от свобода е изграден и функционира медицински център, в който работят лекар, стоматолог и фелдшер. Центърът е разположен в самостоятелен коридор и разполага със лекарски кабинети, манипулационна, два стационара, изолатор и столова.

       Лишените от свобода имат достъп до  библиотека с 8500 тома литература. В киносалона със собствени сили  реализират художествени програми, често гостуват театрални и музикални постановки, ежеседмично се прожектират видеофилми. За провеждане на социална работа и обучителни програми функционират две клубни помещения.
На разположение на лишените от свобода са три площадки за престой на открито с възможности за реализиране на спортни дейности – футбол, баскетбол и волейбол. В оборудвана спортна зала могат да се осъществяват фитнес - занимания, да се играе тенис на маса и бадмингтон.
За религиозните нужди на източното православие е изграден параклис, а евангелски пастор провежда ежеседмични срещи с други вярващи.
Трудовата дейност с лишените от свобода се осъществява главно чрез работа на „ишлеме” и отдаване на труд. Основната част от заетите са включени в ръчен шев на обувки и производство на бижута. Друга част се трудят във фирми за изработка на облицовъчни плочи и пакетиране на хигиенно - домакински препарати. Собственото производство на затвора обхваща производството на мебели от ракита и механичен цех. Настанените в общежитията се ангажират главно чрез отдаване на труд, в обслужващата дейност, в земеделското стопанство и овцевъдството.
Социалната дейност се осъществява чрез индивидуални и групови форми на работа. Изучаването, обгрижването и възпитателната интервенция започват в приемно отделение, където в рамките на един месец с новопостъпващите се провеждат интензивни индивидуални и групови дейности по тяхната адаптация към условията на затвора и изготвяне на оценки на риска и планирането на присъдите. С тях активно работят социалните инспектори, психолозите и определен кръг надзиратели.
На входното ниво постоянно действат две групови програми: комуникативно–мотивационен тренинг “Аз и другите” и “Аз познавам своите права и спазвам задълженията си”. В основния период от изтърпяването на наказанието лишените от свобода могат да оползотворяват свободното си време в постоянно действащи програми: специализирана групова психо - корекционна работа за преодоляване на зависимости, за хора с поведенчески проблеми, за проблеми в общуването и за преодоляване на конфликти, както и програми за развитие на художествено-творческия потенциал, за професионална квалификация, курсове за ограмотяване, спорт и рехабилитация.
 В последния етап от изтърпяването на наказанието с лишените от свобода се води специализирана индивидуална и групова работа насочена към тяхната ресоциализация и подготовка за живот на свобода. 

За контакти:
4400 Пазарджик
ул.”Ивайловско шосе”
тел.034/ 408 555
факс:034/ 408 508

e-mail: zatvor.pz@gdin.bg

 Началник на затвора:
          Веселин Коцев


Правна рамка    ©2015   Проект , дизайн и поддръжка  “Юридическа енциклопедия” ООД