МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Главна дирекция 'Изпълнение на наказанията'
 

Skip Navigation LinksНачало > Затвори

Поправителен дом Бойчиновци

 

 Поправителният дом в гр. Бойчиновци се намира в Северозападната част на Република България, област Монтана. Той е предшестван от домовете в гр. Пловдив и гр. София и е създаден през месец юли 1956г. През септември същата година се открива и основно училище за изтърпяващите наказание лишаване от свобода, с две начални и три прогимназиални паралелки.
 
 
 

През 1957г. в Дома са настанени и непълнолетните девойки от дома в гр. Русе. След преместването на момичетата в затвора в гр. Сливен през 1964 г., Поправителният дом в Бойчиновци е единственото място за лишаване от свобода на непълнолетни младежи в страната. В него се настаняват младежи на възраст от на възраст от 14 до 18 години, изтърпяващи наказание лишаване от свобода и непълнолетни обвиняеми и подсъдими, задържани с наложена мярка за неотклонение “задържане под стража”.
Общата квадратура на помещенията позволява в Дома да бъдат настанени  250 до 300 човека, като на всеки се осигурява необходимите 6м2 жилищна площ, съгласно европейските изисквания.
Лишените от свобода са разпределени диференцирано, съобразно техния правен статус и психологическа съвместимост в 49 спални помещения, разположени в пет отделно обособени зони. В първата зона се намира приемното отделение за новопостъпилите. През  време на престоя си тук лишените от свобода се запознават с Правилника за вътрешния ред, с правата и задълженията им, регламентирани от закона. Извършва се първоначално психологическо изследване, оценка за риска от рецидив и сериозни вреди, установява се здравния им  статус. Тези дейности се осъществяват от екип от инспектор-педагог, инспектор-психолог, психиатър и лекар.
След приключване на адаптационния период комисия разпределя лишените от свобода в останалите зони, като в три от тях са осъдените, които изтърпяват наказанието се на общ режим, а в четвъртата зона са обвиняемите и подсъдимите. В петата зона са момчетата, осъдени за втори и последващ път или осъдените, които   изтърпят лишаване от свобода в условията на строг режим.
Всяка от зоните разполага с клуб с телевизор, стая за индивидуална работа, спортна зала с маса за тенис и обща баня. Всяко спално помещение има собствен санитарен възел.
Домът има дългогодишни традиции в спортната дейност:


 

Днес за доброто физическо развитие на непълнолетните са изградени футболно, баскетболно, волейболно и хандбално  игрище, фитнес – зала и басейн с лятна къпалня.
     На всеки лишен от свобода е осигурена възможност да завърши определена степен на образование. Обучението се осъществява в СОУ ”Св. св. Кирил и Методий” към Дома по учебни планове и програми, утвърдени от Министерството на образованието, а получените дипломи са еднакви с тези в останалите средни училища в България.
В поправителния дом се реализират множество  групови програми, като:
  -  “Семейство – традиция  и  закон “. Основната цел на програмата е да се дадат знания за семейството, да се формират граждански нагласи и да се изградят практически умения за социално общуване.
- “ Религия “. Религиозната подкрепа  е от значение за позитивното развитие на непълнолетните и за поддържане на душевното им равновесие. Те се чувстват  защитени, намират съмишленици, разчитат на помощ и подкрепа. Като етическо учение, християнството обхваща всички отношения на човека, съставляващи неговото битие: към хората и към себе си, към собствеността, към труда, държавата и властта. Религиозната подкрепа се използва, както в индивидуалното консултиране при изпадане в кризи и решаване на проблеми, така и в груповата работа с лишените от свобода. С тези задължения е ангажиран капеланът в Поправителния дом. Провеждат се групови занимания на тема “Тълкувание на светото писание” под ръководството на Архимандрит Йосиф / капелан при ПД/ и “ Алфа” курсове. Във връзка с Коледа, Великден и другите големи християнски празници в параклиса на Поправителния дом  се отслужват празнични богослужения и беседи.
- “Повишаване комуникативните умения на лишените от свобода и алтернативно решаване на конфликти и спорове “. Целта на програмата е подобряване на комуникативните умения и формиране на способности за ефективно решаване на конфликти.
- “ Кондиционен   културизъм “. Целта на програмата е повишаване на двигателната култура и кондиция на участниците.
- Кръжок „Художествена фотография” с преподавател външен лектор. Целта на занятията е изграждане на цветоусещане и развитие на естетическо чувство в лишените от свобода. Създаване на предпоставки за бъдещо развитие в областта на фотографията и предизвикване на трайни интереси в тази област.
- Художествено ателие, основната цел, на което е подпомагане развитието на група лишени от свобода, проявяващи таланти и желание за развитие в областта на изобразителното изкуство и в частност на иконописта.
- Специализирана група „Формиране на умения за овладяване на афективните състояния при лишените от свобода, извършили тежки криминални престъпления”.
- Програма за работа с непълнолетни, употребявали наркотични вещества, без да са зависими от тях.
- “ Живот на свобода – предизвикателство и избор “ Целите на програмата са повишаване на правното съзнание, активизиране на връзките със семейството, мотивиране за законосъобразен начин на живот.
- “Педагогически тренинг за непълнолетните лишени от свобода с трудности в общуването”.
- В обучително - възпитателната програма “Сръчни ръце” са включени непълнолетните от помощната паралелка. Продължителността на програмата е 3 месеца и целта е усвояване на елементарни знания и умения в областта на домашния бит и техника.
- Програма EQUIP, която е нова програма за работа с младежите. Целта на програмата е мотивиране и обучение на взаимопомощ и на отговорно мислене и поведение.


  В Дома има добре обзаведена библиотека с научна и художествена литература. Ежеседмично по график непълнолетните посещават библиотеката, където могат да получат художествена литература и да гледат видеофилми с подходяща тематика.

>

Във връзка с откриването на учебната година, по повод празници, бележити дати и годишнини, непълнолетните изнасят художествени програми и рецитали.

Курс по дърводелство и шивашкия цех в миналото

В учебната работилница по дървообработване обучението на непълнолетните се извършва чрез включването им в три- и петмесечни курсове по част от професията “ Мебелист-дограмаджия “ и “Разкрояване на дървесината”.  Провеждат се и курсове „Помощник готвач” и “Бояджия”.


 
Дърводелската работилница и курс по плетене на камъшитени изделия сега.

Медицинското обслужване на лишените от свобода е осигурено с необходимите специалисти, лекарства и медикаменти в нужните количества. За всеки непълнолетен се изготвя лично здравно досие, в което се описват посещенията и консултациите с медицински специалисти.
За осъществяване на основните дейности в процеса на изпълнение на наказанието лишаване от свобода в Поправителния дом работят 142 служители, разпределени в три направления на дейности: Режим, надзор и охрана; Социални дейности и възпитателна работа и Финансово и ресурсно осигуряване.

 

 

 

За контакти:
Гр. Бойчиновци, обл.Монтана
тел.: 095 13/ 22 55
факс.: 095 13 / 23 22

e-mail: pd.bch@gdin.bg

Началник на поправителния дом:
Г-жа Мими Цочева


Правна рамка    ©2015   Проект , дизайн и поддръжка  “Юридическа енциклопедия” ООД