МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Главна дирекция 'Изпълнение на наказанията'
 

Skip Navigation LinksНачало > Затвори

Затвор Враца


Затворът в гр. Враца е разположен в северозападната част на града, в подножието на Стара планина. Намира се на 120 км. от столицата,  на международен път Е – 79,  в посока за гр. Видин. 
 
                              

Построен е по италиански образец и в настоящия си вид е разположен на площ от 10 дка. Представлява масивна сграда състояща се от главен корпус, разположен на 818 кв. м. застроена  площ и 16 970 кв. м. разгърната площ, Административната сграда на затвора е 320 кв.м. застроена и 1921 кв.м. разгърната площ.
Затворът е открит и осветен на 23.12.1928 год. от Министъра на правосъдието г-н Тодор Кунев.
                                     

На 19.12.2008 год. тържествено беше отбелязана 80-годишнината на затвора, на която беше направена равносметка на свършената работа и извървения път през годините.  На тържеството присъстваха бивши и настоящи служители.

На база Международната Харта за правата на човека и изискванията за хуманно третиране на лишените от свобода беше изработен проект за реконструкция на затвора. Строително - ремонтните дейности започнаха през месец септември 2008 год. Преустройството на корпуса на затвора приключи и на 29.04.2010г. се състоя тържественото освещаване на сградата. Изградени са нови спални помещения, които разполагат със самостоятелни санитарни възли. Значително са подобрени битовите условия за живот на лишените от свобода, за което Министерството на правосъдието осигури необходимите средства. В момента капацитетните възможности на затвора, според изискванията на минималните стандарти за 4 кв.м. площ на лишен от свобода,  са приблизително за 520 човека.

   

В затвора гр. Враца се настаняват осъдени от областите: Видин, Враца и Монтана.
                                  

Промишлената зона на затвора е разположена на 80 000 кв.м. площ. В нея влизат производствени сгради и складови помещения. Производствената дейност е приоритет на Държавно предприятие ”Фонд затворно дело” /ДП „ФЗД”/ и се осъществява в цех за медицинска мебел и мебелен цех. В тях работят средно годишно по 30 лишени от свобода, които придобиват умения за работа като шлосери, заварчици, бояджии, стругаро-фрезисти, галванотехници, тапицери, шивачи, мебелисти, дърводелци /обработка на масивна дървесина/.
В работните обекти „Охрид” и „Земеделско стопанство” се развива дейност в областта на животновъдствто и растениевъдството. Средната  годишна заетост е около 25 лишени от свобода. Те обработват  приблизително 2000 дка земя и отглеждат фуражни култури, пшеница и др. В двата работни обекти се отглеждат над 500 овце.
ДП”ФЗД” си сътрудничи с външни контрагенти за отдаване на труд на лишените от свобода.  От началото на 2009 год. са в сила 36 такива договора. Най-много лишени от свобода от затворническото общежитие от открит тип са ангажирани във фирмите „Борил - инвест” – гр. Враца, ВиК – гр. Враца, „Топлоремонтстрой”, Мелница – с. Горна Кремена, РТР/леярски цех/, „Евробилд”, „Сиконко-билдинг” и др. В тях средномесечната заетост е около 50 лишени от свобода.
По домакинския щат на затвора работят средносписъчно 59 лишени от свобода. Пълноценно се използват възможностите, които дава Наредба № 5 за полагане на безвъзмезден и доброволен труд за облагородяване района на затвора. На тази база през 2009 год. са ангажирани не по-малко от 150 лишени от свобода, голяма част от които дадоха своя принос в дейности по подготовката, почистването и хигиенизирането, съпътстващи основните строително - ремонтни работи.
Първоначално лишените от свобода в затвора гр. Враца се настаняват в Приемно отделение /за постъпващи/, а в последствие се разпределят в 12 групи. От тях: 1 група е за обвиняеми и подсъдими; 2 групи за лишени от свобода - ученици в СОУ „Мито Орозов” към затвора; 5 групи – за  осъдени неработещи;  2 групи за работещи в домакинския щат и в промишлената зона; 1 група за осъдени с доживотни присъди и 1 - в общежитието от открит тип. 
 Работата с лишените от свобода се разпределя между 13 инспектора по социалната дейност и възпитателната работа. Затворът разполага с двама психолози и назначен на половин щат капелан.
На лишените от свобода се предлагат разнообразни специализирани програми и дейности за осмисляне на свободното им време. Регулярно се провеждат курс за компютърна грамотност “Xpert” \Windows, Word, Internet\, курсове за професионална квалификация – за строители в две специалности „зидаро-мазачи” и „шпакловчици”. Провежда се и обучение по новата за затвора специалност „Озеленяване и паркостроителство”.
Инспекторите по социалната дейност и възпитателната работа реализират следните специализирани програми за групова работа: програма за адаптация на новопостъпили лишени от свобода, краткосрочна програма за наркозависими, програма за сексуални правонарушители, корекционна  програма за шофирали в нетрезво състояние, за овладяване на гнева, за формиране на умения за мислене. В затвора периодично се провежда и програмата „Живот на свобода – предизвикателство и избор”.

           

Във връзка с работата по ресоциализацията на осъдените функционира спортен център в зоната за престоя на открито, който включва футболно, волейболно и баскетболно игрище, тенис и фитнес зала. Наличието на оборудвана база дава възможност за провеждане на турнири и състезания, с което значително се повишава броят на системно занимаващите се със спорт лишени от свобода. За поддържане и подобряване на позитивните социални контакти е изградена зала за свиждане, напълно отговаряща на съвременните изисквания.

          

Затворът разполага с модерно оборудван киносалон, собствена фонотека с около 300 филма, компютърна зала за обучение на лишени от свобода, кабелна телевизия, библиотека.
    Обособено е помещение за групова и културно-масова работа, което съответства на изискванията за съвременна пенитенциарна социална дейност.

          


През 2004 година беше възстановено СОУ „Мито Орозов” към затвора, което принадлежи към така наречените „специални училища”. В него ежегодно се обучават над 100 лишени от свобода, които освен общообразователни знания, придобиват и умения в професионални паралелки за мебелисти и шлосер - стругари. Създадени са много добри условия за практика в оборудваните за целта работилници към училището.
Лишените от свобода издават собствен вестник „Заедно”, в който се публикуват техни творби и се отразяват най - актуалните събития от живота в затвора – гр. Враца. Медиен партньор на изданието е врачанският вестник „Зов нюз”, който отразява работата с лишените от свобода.
За духовните потребности и оказване на религиозна подкрепа на лишените от свобода, през 2000 година беше построен и функционира параклис „Успение на Света Богородица”. Иконите в параклиса и цялото му художествено оформление е дело на лишени от свобода. В периода 2006 – 2008 година се проведоха курсове по иконопис, по дърворезба и хорово-църковно пеене.

               


Чрез партньорските взаимоотношения и съвместната работа с неправителствени организации, конкретно с ДРОПЛС, се дава възможност за по-пълноценна работа по ресоциализацията на осъдените. Програмата „Адаптационна среда” дава възможност да се използват външни специалисти и експерти. Тя включва два подпроекта „Възстановяване чрез образование” и „Хуманизиране системата за свиждания”, с финансирането от който е изграден Център за посетители. В него, с близките на лишените от свобода, работят 19 доброволци, обединени в първия доброволчески корпус към затворите в България.
Активно е сътрудничеството с други учреждения и институции  като ”Бюро по труда”, Дирекция „Социални грижи и социално подпомагане”, Паспортна служба на МВР, с които е разработена стратегия и Методика за взаимодействие. В последните две години е налице и тенденция към разширяване сътрудничеството с училищата в града, Младежкия дом, читалище „Развитие” и други културни и обществени институции.

За контакти:
3000 Враца
ул.”Безименна” № 3
тел.092/ 669510
факс:092/ 648 348


e-mail: zatvor.vr@gdin.bg

Началник на затвора:
Ангел Кабатлийски


Правна рамка    ©2015   Проект , дизайн и поддръжка  “Юридическа енциклопедия” ООД