МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Главна дирекция 'Изпълнение на наказанията'
 

Skip Navigation LinksНачало > Арести

 


 Следствените арести преминават организационно и административно от Националната следствена служба към Министерството на правосъдието през 1999 година, първоначално като самостоятелна дирекция, а по – късно като направление “Охрана и сигурност в следствените арести” в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”.
 46 от съществуващите тогава 88 ареста, поетапно са закрити, тъй като не отговарят на международните стандарти и не осигуряват нормални условия за живот на задържаните. Броят на действащите в момента арести е 42, с 603 килии и общ капацитет 1856 души.
  Лицата с наложена мярка за неотклонение задържане под стража се задържат в ареста, в района на който се осъществява досъдебното производство или се разглежда делото. Освен това, в арестите се настаняват осъдени на лишаване от свобода, преведени по разпореждане на съда или прокурора за явяване по съдебни дела, за участие в действия по разследването и други процесуални действия; осъдени с взета мярка за неотклонение задържане под стража като обвиняеми и подсъдими за други престъпления; задържани лица, обявени за национално издирване; задържани от прокурора по реда на Наказателно-процесуалния кодекс; етапно конвоирани лица, когато в съответното поделение на Министерството на вътрешните работи няма условия за настаняването им.
В системата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” се включват  27 областни служби „Изпълнение на наказанията” /ОС„ИН”/, със сектор „Арести”, който отговаря за дейността на арестите, разположени на територията на съответната област:

Сектор „Арести” – гр. Благоевград
1. Арест – гр. Благоевград
Местонахождение – сградата на ОД на МВР – гр. Благоевград,
ул. “Владо Черноземски” № 3.
      2. Арест – гр. Сандански
Местонахождение – сградата на РУ на МВР – гр. Сандански
ул. “Малашевска” № 2
     3. Арест – гр. Петрич
Местонахождение – сградата на РУ на МВР – гр. Петрич
ул. “Ал. Стамболийски” № 19
     4. Арест – гр. Разлог
Местонахождение – сградата на РУ на МВР – гр. Разлог
ул. “Братя Каназиреви” № 3
Сектор „Арести” – гр. Бургас
1. Арест – гр. Бургас
Местонахождение – сградата на ОД на МВР – гр. Бургас
ул. “Христо Ботев” № 46.

Сектор „Арести” – гр. Варна
    1. Арест – гр. Варна
Местонахождение – самостоятелна сграда /собственост на ОСлС - гр. Варна/
ул. “Г. Атанасов” № 2.
Сектор „Арести” – гр. В. Търново
1. Арест – гр. Велико Търново
Местонахождение – сградата на ОД на МВР – гр. В. Търново,
ул. “Бачо Киро” № 7.
2. Арест – гр. Свищов
Местонахождение – сградата на РУ на МВР – гр. Свищов
ул. “Ал. Константинов” № 5
                        Сектор „Арести” – гр. Видин
 1. Арест – гр. Видин
Местонахождение – сградата на ОД на МВР – гр. Видин
ул. “Широка” № 1
                        Сектор „Арести” – гр. Враца
1. Арест – гр. Враца
Местонахождение – сградата на ОД на МВР – гр. Враца
ул. “Буюклийска” № 10
2. Арест – гр. Оряхово
Местонахождение – сградата на РУ на МВР – гр. Оряхово
ул. “Иван Вазов” № 3
                        Сектор „Арести” – гр. Габрово
1. Арест – гр. Габрово
Местонахождение – самостоятелна сграда /бивша сграда на РПУ – гр. Габрово, съвместно с ОСлС/
ул. “Янтра” № 6
               Сектор „Арести” – гр. Добрич
1. Арест – гр. Добрич
Местонахождение – сградата на ОД на МВР – гр. Добрич
ул. “М. Горки” № 12
 2. Арест – гр. Балчик
Местонахождение – сградата на РУ на МВР – гр. Балчик
ул. “Иван Вазов” № 5
    Сектор „Арести” – гр. Кърджали
 1. Арест – гр. Кърджали
Местонахождение – сградата на ОД на МВР – гр. Кърджали
бул. “България” № 39
                   Сектор „Арести” – гр. Кюстендил
1. Арест – гр. Кюстендил
Местонахождение – сградата на ОД на МВР – гр. Кюстендил
ул. “Цар Освободител” № 12

 2. Арест – гр. Дупница
Местонахождение – сграда на РУ на МВР – гр. Дупница
ул. “Хр. Бисеров” № 2
                        Сектор „Арести” – гр. Ловеч
1. Арест – гр. Ловеч
Местонахождение – сградата на РУ на МВР – гр. Ловеч
бул. “България” № 7
                        Сектор „Арести” – гр. Монтана
1. Арест – гр. Монтана
Местонахождение – сградата на РУ на МВР – гр. Монтана
ул. “Марин Дринов” № 2
 2. Арест – гр. Лом
Местонахождение – сградата на РУ на МВР – гр. Лом
ул. “Филип Тотю” № 9
              Сектор „Арести” – гр. Пазарджик
1. Арест – гр. Пазарджик
Местонахождение – сградата на РУ на МВР – гр. Пазарджик
пл. “Съединение” № 2
                       Сектор „Арести” – гр. Перник
1. Арест – гр. Перник
Местонахождение – сградата на ОСлС – гр. Перник
ул. “Радомир” № 1
                      Сектор „Арести” – гр. Плевен
1. Арест – гр. Плевен
Местонахождение – сградата на ОД на МВР – гр. Плевен
ул. “Сан Стефано” № 1
                      Сектор „Арести” – гр. Пловдив
1. Арест – гр. Пловдив /в затвора – Пловдив/
Местонахождение – затвора – гр. Пловдив
бул. „Александър Стамболийски” № 4
                       Сектор „Арести” – гр. Разград
1. Арест – гр. Разград
Местонахождение – сградата на Окръжна прокуратура – гр. Разград
ул. “Бели Лом” № 33
             Сектор „Арести” – гр. Русе
 1. Арест – гр. Русе
Местонахождение – сградата на ОД на МВР – гр. Русе
ул. “Муткурова” № 51А
                       Сектор „Арести” – гр. Силистра
 1. Арест – гр. Силистра
Местонахождение – сградата на ОД на МВР – гр. Силистра
ул. “Македония” № 144

                 Сектор „Арести” – гр. Сливен
1. Арест – гр. Сливен
Местонахождение – сградата на ОД на МВР – гр. Сливен
ул. “Ген. Скобелев” № 7
                 Сектор „Арести” – гр. Смолян
1. Арест – гр. Смолян
Местонахождение – сградата на Затворническо общежитие – гр. Смолян
                           Сектор „Арести” – гр. Ст. Загора
1. Арест – гр. Стара Загора
Местонахождение – сградата на ОД на МВР – гр. Стара Загора
Ул. “Граф Игнатиев” № 16
 2. Арест – гр. Казанлък
Местонахождение – сградата на РУ на МВР -  гр. Казанлък
ул. “Д-р Стамболски” № 2
      Сектор „Арести” – гр. Търговище
1. Арест – гр. Търговище
Местонахождение – сградата на ОД на МВР – гр. Търговище
ул. “Спиридон Грамадов” № 36
 2. Арест – гр. Попово
Местонахождение – сградата  на РУ на МВР – гр. Попово
ул. “Райко Даскалов” № 3
                Сектор „Арести” – гр. Хасково
1. Арест – гр. Хасково
Местонахождение – сградата на ОД на МВР – гр. Хасково
ул. “Атон” № 2А
 2. Арест – гр. Свиленград
Местонахождение – сградата на РУ на МВР  – гр. Свиленград
ул. “Крайречна” № 1
                        Сектор „Арести” – гр. Шумен
 1. Арест – гр. Шумен
Местонахождение – сградата на ОД на МВР – гр. Шумен
ул. “Граф Игнатиев” № 3
                        Сектор „Арести” – гр. Ямбол
1. Арест – гр. Ямбол
Местонахождение – сградата на ОД на МВР – гр. Ямбол
ул. “Преслав” № 40
2. Арест – гр. Елхово
Местонахождение – самостоятелна сграда – гр. Елхово
ул. “Ал. Стамболийски” № 49

 

                        Сектор „Арести” – гр. София
 1. Арест – бул. “Г. М. Димитров” № 42
Местонахождение – сградата на НСлС – гр. София
бул. “Г. М. Димитров” № 42
2. Арест – ул. “М-р Векилски” № 2
Местонахождение – сградата на СтСлС – гр. София
ул. “М-р Векилски” № 2
3. Арест – гр. Самоков
Местонахождение – сградата на РУ на МВР – гр. Самоков
ул. “Ихтиманско шосе” № 1
4. Арест – гр. Сливница
Местонахождение – сградата на РУ на МВР – гр. Сливница
ул. “Тодор Каблешков” № 4

 

 


 

Правна рамка    ©2015   Проект , дизайн и поддръжка  “Юридическа енциклопедия” ООД